Eco Management and Audit Scheme

Het doel van het Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is het bevorderen van continue verbeteringen in de milieuprestaties van organisaties.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 10.07.1993 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen
Verstrekt door DG Milieu - Environment (ENV)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is het bevorderen van continue verbeteringen in de milieuprestaties van organisaties.

EMAS wil zijn doel bereiken door:

  • vaststelling en toepassing van milieubeheersysteem door organisaties;
  • stelselmatige, objectieve en periodieke beoordeling van dergelijke systemen;
  • verstrekking van informatie over de milieuprestaties aan het publiek en andere belanghebbenden;
  • het zorgen voor betrokkenheid van werknemers.


EMAS staat open voor iedere organisatie die zich wil inzetten om haar algehele milieuprestaties te verbeteren, zowel profit als non-profit, dienstverlenend of industrieel als groot of klein. Iedere lidstaat wijst een bevoegde instantie aan voor registratie van organisaties die deelnemen aan EMAS. De deelname van het midden- en kleinbedrijf wordt daarbij in het bijzonder bevorderd.

In diverse EU-lidstaten zijn ondersteuningsmaatregelen van kracht om organisaties te helpen bij deelname aan en certificering door EMAS. In Nederland is dit echter niet het geval. De ondersteuning van de Europese Commissie bestaat vooral uit het bevorderen van maatregelen en structuren ten behoeve van EMAS.

Organisaties kunnen worden geregistreerd voor deelname aan EMAS door de bevoegde instantie in de betreffende lidstaat. In Nederland is dit de Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (SCCM).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-01 — Wijziging leidraad noodzakelijke stappen deelname aan EMAS

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen.

Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

Postbus 18505
2502 EM DEN HAAG
NEDERLAND

+