Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit en is bedoeld als investeringssteun voor kleine ondernemingen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.1990 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Voor 2022: € 410 miljoen. Voor 2021: € 412 miljoen. Voor 2020: € 400 miljoen.
Behandeld door Belastingdienst (variabel)
Verstrekt door Ministerie van Financiën
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een belastingfaciliteit en is bedoeld als investeringssteun voor kleine ondernemingen. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van de investeringen in een jaar van de winst wordt afgetrokken. Hierdoor ontstaat een lager belastbaar inkomen.

De KIA is gebaseerd op artikel 3.41 en 10.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De aanschafkosten van een bepaald bedrijfsmiddel worden van de winst afgetrokken in de vorm van de jaarlijkse afschrijving. Bij het bepalen van de hoogte van die afschrijving wordt geen rekening gehouden met de investeringsaftrek die is genoten. Wordt een bedrijfsmiddel waarvoor investeringsaftrek is genoten binnen vijf jaar verkocht, dan moet een bepaald bedrag bij de winst worden bijgeteld: de zogenaamde desinvesteringsbijtelling.

Van investeren is sprake indien een bedrijfsmiddel wordt besteld (dus het aangaan van een betalingsverplichting tegenover een derde). Indien een ondernemer in eigen beheer een bedrijfsmiddel bouwt of vervaardigt, ontstaat het recht op aftrek op het moment dat voortbrengingskosten (productiekosten) worden gemaakt voor het betreffende bedrijfsmiddel.

Investeringen door samenwerkingsverbanden (vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap) worden samengeteld, voordat de investeringsaftrek wordt toegepast. De investeringen van de verschillende deelnemers aan het samenwerkingsverband kunnen dan ook niet apart in aanmerking komen voor de faciliteit, maar worden als een geheel gezien.

De aftrek bedraagt een bepaald percentage voor de investeringen die in een bepaald jaar zijn gedaan. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de hoogte van het totaal van de investeringen en ligt tussen 28% voor investeringen tussen € 2401 en € 59.939 tot 0% bij een jaarinvestering boven € 332.994.

De investeringsaftrek wordt van de winst afgetrokken. Bij de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting moet een specificatie worden meegestuurd. Investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) vallen ook onder dit regime.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-28 — Aanpassing bedragen voor 2022 (o.b.v. Bijstellingsregeling directe belastingen 2022)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Belastingdienst (variabel).

Belastingdienst (variabel)

variabel
NEDERLAND

+