Tijdelijke subsidieregeling voor talentontwikkeling

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling voor talentontwikkeling (TSTSJ) is het ondersteunen van specifieke projecten uit de journalistieke sector gericht op het ontwikkelen van talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Looptijd 11.03.2022 t/m 30.06.2023
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 275.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling voor talentontwikkeling (TSTSJ) is het ondersteunen van specifieke projecten uit de journalistieke sector gericht op het ontwikkelen van talent op het gebied van onderzoeksjournalistiek. De focus daarbij ligt op activiteiten rond coaching, scholing of training, in te zetten ter bevordering van ontwikkeling van talent in de onderzoeksjournalistiek.

Subsidie kan worden aangevraagd door organisaties en bedrijven met een missie in de journalistieke sector die aantoonbaar ervaring hebben met het soort activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De aanvraag wordt ingediend door de voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke rechtspersoon of rechtspersonen (al dan niet in oprichting) die in Nederland gevestigd zijn en die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een project gericht op:

  • a. het opzetten en uitvoeren een nieuw initiatief op het gebied van Talentontwikkeling; of
  • b. het verbeteren en uitvoeren van een reeds bestaand initiatief op het gebied van Talentontwikkeling.


Per project is maximaal een bedrag van € 40.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen van 14 maart tot en met 4 april 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Aanvragen worden gerangschikt.

Laatst gewijzigd op 2022-03-18 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Nederland

+