24 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Midgame Fund

0

Het doel van het Midgame Fund (MIDGAME) is het stimuleren van de Nederlandse game-industrie door game-ontwikkelaars te helpen (met financiering, ervaring en zakelijke connecties) bij het bouwen van succesvolle games.

Geopend  Krediet, lening

Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)

0

Het doel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (ZONMW-JZOJP) is het voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg, het verplaatsen van zorg (naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving) én het vervangen van zorg door nieuwe en andere vormen van zorg (zoals …

Geopend  Subsidie

Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht

0

Het doel van de Beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht (KICKMED) is samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders te ondersteunen bij activiteiten in het kader van de Kickstart Medicatieoverdracht.

Geopend  Subsidie

Connecting Europe Facility (CEF)

0

Met de Connecting Europe Facility (CEF) wil de Europese Unie (EU) bijdragen aan het aanleggen, ontwikkelen, moderniseren en voltooien van de trans-Europese netwerken in de vervoers-, energie- en digitale sector, alsmede grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie …

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Overig, Subsidie

Horizon Europe cluster 4: Digitaal, industrie en ruimte

0

Het doel van het Horizon Europe-cluster Digitaal, industrie en ruimte (HORIZONC4) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op het versterken van de Europese soevereiniteit in cruciale ontsluitende technologieën voor digitalisering en productie, en op het gebied van ruimtetechnologie.

Geopend  Subsidie

Programma Digitaal Europa (2021-2027)

0

Het doel van het Programma Digitaal Europa (DIGITAL) is om de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de Europese Unie (EU) te ondersteunen en te versnellen.

Geopend  Subsidie

InvestEU-programma

0

Met het InvestEU-programma (INVESTEU) wil de Europese Commissie investeringen, innovatie en werkgelegenheid een verdere impuls geven.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Regeling open oproep

0

De Regeling open oproep (SCIOO) is van toepassing op het aanvragen, beoordelen en vaststellen van een subsidie voor een project dat is ingediend binnen een open oproep. De regeling geeft inzicht in de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, …

Geopend  Subsidie

Regeling experiment

0

De Regeling experiment (SCIEX) is toepassing op projecten van professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus, gericht op het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie.

Geopend  Subsidie

Disruptive Technology Ventures Seed Fund (DTV)

0

Het Disruptive Technology Ventures Seed Fund (DTV) investeert in early stage technologiebedrijven die hun onderscheidende vermogen halen uit unieke en disruptieve technologieën.

Geopend  Participatie

Security of Things Fund

0

Het Security of Things Fund (SOTF) wil een bijdrage leveren aan de versterking van de ecostructuur van eSecurity in Nederland en daarmee een veiligere digitale infrastructuur en veiliger digitaal werken voor consumenten, organisaties en bedrijven bevorderen.

Geopend  Participatie

TechNano Fund

0

Het TechNano Fund (TNF) investeert in kansrijke vroege fase en early growth nano- en high-tech bedrijven.

Geopend  Krediet, lening, Participatie
+