Regeling experiment

De Regeling experiment (SCIEX) is toepassing op projecten van professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus, gericht op het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 350.000. Voor 2021: € 250.000 (eerste aanvraagtijdvak) + € 420.000 (tweede aanvraagtijdvak).
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Regeling experiment (SCIEX) is toepassing op projecten van professionele ontwerpers, architecten, makers of ontwerpbureaus, gericht op het uitvoeren van kleinschalig, experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie.

In aanmerking komen professionele ontwerpers, architecten, makers en ontwerpbureaus.

Projecten moeten vanuit één van de disciplines behorende tot de creatieve industrie (dan wel vanuit een cross-over tussen of vanuit deze disciplines) bijdragen aan het stimuleren van experiment en onderzoek.

De gevraagde bijdrage en de totale werkbegroting zijn niet hoger dan € 10.000.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagtijdvak met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-01-19 — De regeling gaat van 15 februari tot en met 30 mei 2022 weer open, met een subsidieplafond van € 350.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

p/a Groothandelsgebouw
Weena 723
3013 AM Rotterdam

+