Regeling open oproep

De Regeling open oproep (SCIOO) is van toepassing op het aanvragen, beoordelen en vaststellen van een subsidie voor een project dat is ingediend binnen een open oproep. De regeling geeft inzicht in de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per open oproep bepaald
Behandeld door Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Verstrekt door Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Regeling open oproep (SCIOO) is van toepassing op het aanvragen, beoordelen en vaststellen van een subsidie voor een project dat is ingediend binnen een open oproep. De regeling geeft inzicht in de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen.

Een open oproep is een tenderprocedure waarmee het fonds subsidies kan verstrekken binnen zijn taakstelling, gericht op een specifieke doelstelling of binnen een bepaalde thematiek, in een afgebakende periode en met een vooraf vastgesteld subsidieplafond.

Aanvragen kunnen na publicatie van een open oproep worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-18 — Open Oproep Salone del Mobile 2022 + Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

p/a Groothandelsgebouw
Weena 723
3013 AM Rotterdam

+