20 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility – CEF)

0

Het doel van de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility - CEF) is de ondersteuning van projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van het beleid voor de trans-Europese netwerken in de sectoren vervoer, telecommunicatie en energie.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Overig, Subsidie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

0

Het doel van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is het bevorderen van de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur en het vergroten van hun maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek. Daarbij gaat het ook om de versterking …

Geopend  Subsidie

Topsectorenbeleid

1

Doel van het topsectorenbeleid (TOPSECTOR) is het versterken van de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten …

Geopend  Subsidie

European Technology Platforms & Joint Technology Initiatives (ETPJTI)

0

Binnen European Technology Platforms (ETP's) stellen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen een strategische onderzoeksagenda vast voor een specifiek technologiegebied. De Europese Commissie heeft geen actieve rol binnen de ETP's en de deelnemers aan een ETP krijgen dan ook geen …

Geopend  Subsidie

Europees Ontwikkelingsfonds

0

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is het voornaamste instrument van de financiële en technische samenwerking tussen de Europese Unie en de ontwikkelingslanden die preferentiële betrekkingen met de EU onderhouden.

Geopend  Krediet, lening

Europees filmfonds Eurimages

0

Het doel van het Europees filmfonds Eurimages (EURIMAGES) is het ondersteunen van de Europese audiovisuele industrie.

Geopend  Krediet, lening

Nederlands Filmfonds

0

Het Nederlands Filmfonds (FNF, ook wel Nederlands Fonds voor de Film) stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt het filmmakers financiële ondersteuning.

Geopend  Garantie, Subsidie

Programma ter stimulering van de internationale samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in Europa (Eureka)

1

Eureka (EUREKA) is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren.

Geopend  Subsidie
+