Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2000 t/m 31.12.2023
Aanvraagtermijn Binnen drie maanden na aangaan verplichtingen
Budget Voor 2022: € 144 miljoen. Voor 2021: € 114 miljoen. Voor 2020: € 124 miljoen.
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Op basis van artikel 3.42a en 10.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001 kunnen ondernemers investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende milieuthema’s:

 • 1. Grondstoffen- en watergebruik;
 • 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie;
 • 3. Mobiliteit;
 • 4. Klimaat en lucht;
 • 5. Ruimtegebruik;
 • 6. Gebouwde omgeving.


Verder kan de MIA worden toegepast op milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering waarop het milieuadvies betrekking heeft.

De MIA is van toepassing naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en is ook mogelijk voor investeringen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Net als bij de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen/Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wordt bij de Milieu-investeringsaftrek uitsluitend gebruik gemaakt van een specifieke lijst: de Milieulijst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de categorie waarin de investering valt.

In categorie I van de Milieulijst zijn bedrijfsmiddelen te vinden die vrijwel uitsluitend in de landbouw worden ingezet ter instandhouding of verbetering van het natuurlijke milieu of ter verbetering van het dierenwelzijn. Het aftrekpercentage bedraagt 45%.

Onder categorie II (36% aftrek) vallen bedrijfsmiddelen waarvan de snelle marktintroductie vanuit milieuoogpunt dringend gewenst is of de meerkosten ten opzichte van het alternatief groot zijn. Bij de bedrijfsmiddelen onder categorie III (27% aftrek) is dit in wat mindere mate het geval.

Het investeringsbedrag moet minimaal € 2500 bedragen.

De meldingsprocedure komt grotendeels overeen met die van de VAMIL-regeling. Binnen drie maanden na het aangaan van de verplichtingen moet de investering zijn aangemeld. Met betrekking tot voortbrengingskosten vangt de termijn van drie maanden aan bij het begin van het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de kosten zijn gemaakt.

Met betrekking tot de investeringen op de VAMIL-lijst die ook zijn opgenomen in de MIA-lijst geldt de melding voor de MIA op verzoek tevens als een melding voor de VAMIL. Indien voor een bedrijfsmiddel gebruik wordt gemaakt van de EIA kan geen MIA worden aangevraagd.

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Opname op Milieulijst

Bedrijven (leveranciers en ondernemers) kunnen jaarlijks tot ergens in september voorstellen doen om een product of bedrijfsmiddel op te nemen op de volgende Milieulijst. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de milieu-investering in ieder geval:

 • een duidelijke milieuverdienste hebben;
 • innovatief zijn of nog een klein marktaandeel hebben ten opzichte van het alternatief;
 • duurder zijn dan het milieuonvriendelijker alternatief.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-27 — Wijziging aanwijzingsregeling en Milieulijst 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Belastingdienst (variabel).

Belastingdienst (variabel)

variabel
NEDERLAND

+