Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002

De Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba (GRBELNAA) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2002 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Kredietinstelling of beleggingsinstelling
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba (GRBELNAA) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu op de Nederlandse Antillen en Aruba.

De regeling is gebaseerd op de artikelen 5.14 en 10.10 van de Wet inkomstenbelasting 2001. De regeling is een afgeleide van de Regeling groenprojecten 2016 (GRBEL2016). Daarnaast bestaat nog een Regeling groenprojecten buitenland (GRBELBU).

Particulieren kunnen geld beleggen in zogenaamde groenprojecten. De renteopbrengsten en de dividendopbrengsten die op deze beleggingen worden genoten, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting, als aanvulling op de gewone rentevrijstellingen en dividendvrijstellingen.

Bedrijven en organisaties kunnen hun projecten als potentiële groene projecten voorleggen bij hun kredietinstelling of beleggingsinstelling met een zogeheten Groenfonds. Vervolgens is een Groenverklaring nodig van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wordt verstrekt voor projecten die van belang zijn voor de bescherming van het milieu. In de Regeling groenprojecten 2016 wordt aangegeven welk soort projecten in het belang zijn van de bescherming van het milieu.

Voor de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba worden de volgende twee categorieën onderscheiden: projecten op het gebied van duurzame energie en overige projecten in het belang van de bescherming van het milieu, waaronder natuur en bos.

Indien een project onder de regeling zou kunnen vallen, kan contact worden opgenomen met een kredietinstelling of een beleggingsinstelling met een Groenfonds. Is deze geïnteresseerd, dan dient de krediet- of beleggingsinstelling een aanvraag in bij de beoordelende instantie (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze instantie geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een advies en uiteindelijk geeft de minister bij beschikking (de Groenverklaring) aan dat een project groen is.

De Groenverklaring wordt voor maximaal tien jaar afgegeven. Wel bestaat de mogelijkheid de Groenverklaring te verlengen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-08-23 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Kredietinstelling of beleggingsinstelling.

Kredietinstelling of beleggingsinstelling

Variabel
NEDERLAND

+