Regeling groenprojecten buitenland 2002

De Regeling groenprojecten buitenland 2002 (GRBELBU) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2002 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Kredietinstelling of beleggingsinstelling
Verstrekt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Regeling groenprojecten buitenland 2002 (GRBELBU) heeft tot doel het bevorderen van investeringen die van belang zijn voor natuur en milieu.

De regeling is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Financiën. De regeling kent twee parallelle regelingen: de Regeling groenprojecten 2016 (GRBEL2016) gericht op Nederland, en de Regeling groenprojecten Nederlandse Antillen en Aruba 2002 (GRBELNAA).

Particulieren kunnen geld beleggen in zogenaamde groenprojecten. De renteopbrengsten en de dividendopbrengsten die op deze beleggingen worden genoten, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting, als aanvulling op de gewone rentevrijstellingen en dividendvrijstellingen.

Bedrijven en organisaties kunnen hun projecten als potentiële groene projecten voorleggen bij hun kredietinstelling of beleggingsinstelling met een zogeheten Groenfonds. Vervolgens is een Groenverklaring nodig van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze wordt verstrekt voor projecten die van belang zijn voor de bescherming van het milieu. In de Regeling groenprojecten 2016 wordt aangegeven welk soort projecten in het belang zijn van de bescherming van het milieu.

Het gaat om projecten die worden uitgevoerd in landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en waarvan de welvaart en ontwikkeling een zodanig niveau hebben, dat naar het oordeel van de minister het land niet in staat wordt geacht het project met eigen middelen te realiseren. Een uitzondering vormen de zogeheten Joint-Implementationprojecten in het kader van de United Framework Convention on Climate Change.

Landen waar het hier om gaat zijn onder meer:

  • ontwikkelingslanden: Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Costa Rica, Filippijnen, Ghana, India, Jamaica, Jemen, Kaapverdië, Kirgizië, Mali, Oeganda, Pakistan, Peru, Senegal, Sri Lanka en Vietnam;
  • landen in Centraal- en Oost-Europa waarmee een Joint-Implementationovereenkomst is afgesloten: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.


Indien een project onder de regeling zou kunnen vallen, moet contact worden opgenomen met een kredietinstelling of een beleggingsinstelling met een Groenfonds. Is deze geïnteresseerd in het project, dan dient de kredietinstelling of de beleggingsinstelling een aanvraag in bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De minister geeft uiteindelijk bij beschikking (de Groenverklaring) aan dat een project groen is. De Groenverklaring wordt voor maximaal tien jaar afgegeven. Wel bestaat de mogelijkheid de Groenverklaring te verlengen.

Een verklaring kan slechts worden afgegeven voor projecten in een land waar de ontwikkeling en de stand van het milieu dit naar het oordeel van de minister rechtvaardigen. Het benodigde projectvermogen moet minimaal € 22.689 zijn. Het maximale bedrag dat voor een verklaring kan worden afgegeven, is € 9.075.604 per project.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-08-23 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Kredietinstelling of beleggingsinstelling.

Kredietinstelling of beleggingsinstelling

Variabel
NEDERLAND

+