Young Expert Programme Water (YEP Water) en Young Expert Programme Agrofood (YEP Agrofood)

Het doel van het Young Expert Programme Water, ook wel YEP Water en het Young Expert Programme Agrofood, ook wel YEP Agrofood (YEP) is het verjongen en versterken van de professionaliteit en expertise in de Nederlandse water- en agrofood-sector in zowel ontwikkelingslanden als bij bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Nederland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 15.06.2013 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door YEP programmabureau
Verstrekt door Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Young Expert Programme Water, ook wel YEP Water en het Young Expert Programme Agrofood, ook wel YEP Agrofood (YEP) is het verjongen en versterken van de professionaliteit en expertise in de Nederlandse watersector en de Nederlandse agrofood-sector in zowel ontwikkelingslanden als bij bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in Nederland. YEP is een gezamenlijk programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Netherlands Water Partnership en het Food & Business Knowledge Platform.

Binnen het programma kunnen jonge Nederlandse professionals ervaring opdoen in het buitenland. Verder kunnen jonge lokale professionals via Nederlandse organisaties hun eerste stappen zetten in een internationale werkomgeving. YEP staat open voor ontwikkelingssamenwerking (afgekort OS) gerelateerde activiteiten in de landen waarvoor ook het Dutch Good Growth Fund (DGGF) openstaat.

Binnen het programma werken de jonge professionals via Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties voor maximaal twee jaar aan OS-projecten in het buitenland. Zij nemen deel aan een speciaal trainings-/ontwikkelingsprogramma en ontvangen gedurende hun uitzending intensieve begeleiding.

De inzet van de Young Expert in het kader van YEP is gelieerd aan één of meer van de volgende thema’s:

  • efficiënt waterbeheer, met name in de landbouw;
  • verbeterd stroomgebiedbeheer en veilige delta’s;
  • toegang tot schoon drinkwater en sanitatie;
  • uitbannen van de huidige honger en ondervoeding;
  • bevorderen van inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector;
  • realiseren van ecologisch houdbare voedselsystemen.


De professionals komen in dienst van Nederlandse organisaties. Bij uitzending naar het buitenland kan ondersteuning tot maximaal 50% van de totale kosten van de plaatsing en maximaal € 40.000 per jaar worden verstrekt. Alle loonkosten van de Nederlandse professionals zijn voor rekening van de uitzendende organisatie. Lokale professionals worden ondersteund met maximaal € 12.000 per jaar ter dekking van de salariskosten, verzekeringskosten en operationele kosten.

De deelnemende Nederlandse organisaties nemen alle overige kosten voor hun rekening, zijn verantwoordelijk voor interne opleiding en begeleiding en dragen bij aan het algemene YEP opleidingsprogramma, zowel voor Nederlandse als lokale professionals.

Kandidaten moeten zelf solliciteren voor deelname aan het programma en moeten een selectieprocedure doorlopen. Het YEP programmabureau draagt kandidaten voor, waarna de organisatie een kandidaat selecteert. Per organisatie worden maximaal vijf verzoeken voor Nederlandse experts en drie verzoeken voor lokale experts per jaar gehonoreerd.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-05-25 — Deadlines rondes 26, 27 en 28 bekendgemaakt

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij YEP programmabureau.

YEP programmabureau

Postbus 82327
2508 EH Den Haag
Nederland

+