Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

Met de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân (SWFFR) draagt de provincie bij aan de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Wurkje foar Fryslân.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Per onderdeel bepaald
Behandeld door Provincie Friesland
Verstrekt door Provincie Friesland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân (SWFFR) draagt de provincie bij aan de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Wurkje foar Fryslân.

De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 is van toepassing op deze regeling.

In het kader van de subsidieregeling kunnen op aanvraag projectsubsidies worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen de volgende thema’s:

  • economische structuurversterking;
  • versterken menselijk kapitaal;
  • kwaliteit leefomgeving;
  • andere thema’s van activiteiten die passen binnen de Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân.


De regeling vormt het kader voor verschillende subsidieregelingen.

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-01-12 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+