Stichting Lighthouse Fonds

De Stichting Lighthouse Fonds (LIGHTHOUSE) financiert of ondersteunt incidentele evenementen, gebeurtenissen en bijzondere omstandigheden in relatie tot de bouwnijverheid.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.10.1961 - onbepaald
Aanvraagtermijn Onbepaald
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Lighthouse Fonds
Verstrekt door Stichting Lighthouse Fonds
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

De Stichting Lighthouse Fonds (LIGHTHOUSE) financiert of ondersteunt incidentele evenementen, gebeurtenissen en bijzondere omstandigheden in relatie tot de bouwnijverheid.

Het fonds is een initiatief van de Lighthouse Club Nederland (LHC), een landelijke vereniging van mensen met een leidinggevende functie in de bouwsector.

Het fonds kan de volgende ondersteuning verlenen:

  • het geven van subsidies of andere bijdragen aan (groepen) van geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten, die in de bouwnijverheid werkzaam zijn (geweest) en hun gezinsleden, dan wel ten behoeve van een ander sociaal of cultureel doel;
  • het toekennen van beurzen en stipendia voor studies op het gebied van de bouwnijverheid;
  • het toekennen van prijzen voor bijzondere prestaties ten behoeve van de bouwnijverheid;
  • het verlenen van ondersteuning voor onderzoeksprojecten en het geven van onderzoeksopdrachten op het gebied van de bouwnijverheid;
  • het beheren van gelden voor anderen, die werkzaam zijn op de hiervoor genoemde terreinen;
  • alsmede al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;
  • voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.


Te ondersteunen projecten moeten herkenbaar zijn voor de leden van de Lighthouse Club, een relatie hebben met de bouwsector en aansluiten bij de doelstelling van de Lighthouse Club. Daarnaast moeten projecten vernieuwend zijn en bij voorkeur nieuwe ontwikkelingen of zienswijzen in de bouwsector stimuleren.

De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Stichting Lighthouse Fonds.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-04-30 — De inschrijving voor de Lighthouse Award 2021 is geopend. Inschrijven kan tot 1 juli 2021.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Lighthouse Fonds.

Stichting Lighthouse Fonds

Lange Amerikaweg 66
7312 GG Apeldoorn
Nederland

+