European Local Energy Assistance Facility

Het doel van de European Local Energy Assistance Facility (ELENA) is het ondersteunen van steden en regionale overheden bij investeringen in herbruikbare energie en energie-efficiency initiatieven.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2010 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks: circa € 40-50 miljoen
Behandeld door Europese Investeringsbank
Verstrekt door Europese Investeringsbank
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de European Local Energy Assistance Facility (ELENA) is het bieden van ondersteuning bij investeringen in herbruikbare energie, energie-efficiency en duurzaam stedelijk transport initiatieven.

ELENA is een initiatief van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie. Het initiatief is oorspronkelijk gefinancierd vanuit het Programma intelligente energie Europa (CIPIEE), maar wordt inmiddels bekostigd vanuit het Horizon 2020-onderdeel Veilige, schone en efficiënte energie (HORIZONMU3).

In aanmerking voor een bijdrage komen private partijen, lokale en regionale overheden of andere (samenwerkingsverbanden van) publieke instellingen.

In het kader van ELENA is subsidie beschikbaar voor kosten die samenhangen met technische assistentie bij het voorbereiden van grote duurzame investeringsprogramma’s, die tevens in aanmerking kunnen komen voor financiering door de EIB.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Europese Investeringsbank.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2018-08-31 — Jaarlijks budget verhoogd naar circa € 30 miljoen (was circa € 20 miljoen)

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Europese Investeringsbank.

Europese Investeringsbank

Boulevard Konrad Adenauer 100
2950 LUXEMBURG
LUXEMBURG

+