Sustainable Energy Technology (SET) Fonds

Het doel van het Sustainable Energy Technology Fonds (SETF) is innovatieve bedrijven en projecten op het gebied van schone energie te financieren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 07.11.2007 - onbepaald
Aanvraagtermijn Onbepaald
Budget € 50 miljoen
Behandeld door Chrysalix SET - Sustainable Energy Technology Fonds
Verstrekt door Chrysalix SET - Sustainable Energy Technology Fonds
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Sustainable Energy Technology Fonds (SETF) is innovatieve bedrijven en projecten op het gebied van schone energie te financieren.

Chrysalix Energy en Robeco zijn de beheerders van het fonds, dat voortkomt uit de afspraken die in het kader van het Borsele 2033 convenant zijn gemaakt tussen de ministeries van EZ en IenW enerzijds en Essent, Delta en EPZ anderzijds.

Het fonds participeert met aandelen in jonge innovatieve bedrijven.

Activiteiten moeten betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor schone energieproductie (zon, wind, biobrandstoffen, energie uit afval), distributie en opslag (energie infrastructuur, smart grids, geavanceerde batterijen), dan wel energiegebruik (electrische mobiliteit, materialen, groen bouwen, HVAC en LED verlichting).

De bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Chrysalix SET (voorheen bekend als SET Venture Partners).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2016-12-13 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Chrysalix SET – Sustainable Energy Technology Fonds.

Chrysalix SET – Sustainable Energy Technology Fonds

Keizersgracht 756
1017 EZ Amsterdam
Nederland

+