460 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Volandis (kennis en infrasector)

0

Het doel van kennis- en adviescentrum Volandis (VOLANDIS) is bouwen aan een gezonde en bloeiende bouw- en infrasector, waarin mensen veilig werken, plezier houden in hun werk én op tijd vooruit kijken.

Geopend  Subsidie

Shell Foundation

0

Het doel van de Shell Foundation (SHELL) is het ondersteunen van activiteiten die zich richten op het bereiken van een balans tussen economische groei, zorg voor het milieu en rechtvaardige sociale ontwikkeling.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Start Foundation

0

Het doel van Start Foundation (START) is het creëren van werk voor mensen die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Ook wil de foundation drempels wegnemen die daar voor hen liggen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Stichting DOEN

1

Het doel van Stichting DOEN (DOEN) is het ondersteunen van zowel kleine als grote initiatieven die bijdragen aan een groenere, socialere en creatievere samenleving.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

0

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft tot doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Nationaal Restauratiefonds

0

Het doel van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) is het bevorderen van het behoud en het herstel van monumenten door het verlenen van financiële steun en het geven van voorlichting.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

1

Het doel van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is de noordelijke economie te versterken door middel van financiering, acquisitie en het aanjagen van projecten.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Rabobank stimuleringslening (Rabobank Stimuleringskapitaal)

1

Het doel van de Rabobank stimuleringslening (RABO) is het financieren van kansrijke plannen van beginnende bedrijven, doorgroeiers en innovatieve bedrijven. De lening staat ook wel bekend als Rabobank Stimuleringskapitaal.

Geopend  Krediet, lening

Regeling investeringsverzekeringen

0

De Regeling investeringsverzekeringen (RIV) heeft als doel Nederlandse investeringen in het buitenland te stimuleren om de economische banden tussen Nederland en investeringslanden duurzaam uit te breiden en te versterken.

Geopend  Garantie

Stichting Mibiton

0

De Stichting PPS Mibiton (MIBITON) ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap op het gebied van life sciences (biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en milieutechnologie).

Geopend  Krediet, lening

Stichting solidariteitsfonds MKB-Santos

0

Stichting solidariteitsfonds MKB-Santos (SANTOS) verleent bijstand en hulp aan (oud-)ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) en hun gezinsleden, wanneer kosten gemaakt moeten worden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en waarvoor geen andere voorzieningen zijn.

Gesloten  Krediet, lening

Stichting Voorfinancierings

0

Het doel van de Stichting Voorfinancierings- en Garantiefonds (VGF) is het bevorderen van het organiseren van internationale congressen in Nederland door bepaalde financiële verantwoordelijkheden voor de Nederlandse organisatoren van internationale congressen te verlichten.

Geopend  Garantie, Krediet, lening
+