Stichting De Vrijzinnige Fondsen

Het doel van Stichting De Vrijzinnige Fondsen (VRIJZINNIG) is het ondersteunen van projecten, activiteiten, initiatieven en publicaties die een relatie hebben met het vrijzinnig protestantisme.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 11.04.2016 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting De Vrijzinnige Fondsen
Verstrekt door Stichting De Vrijzinnige Fondsen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van Stichting De Vrijzinnige Fondsen (VRIJZINNIG) is het ondersteunen van projecten, activiteiten, initiatieven en publicaties die een relatie hebben met het vrijzinnig protestantisme.

Stichting De Vrijzinnige Fondsen is ontstaan uit een fusie van het Nicolette Bruining Fonds (NBFVF), het Fonds Iets voor Niets (INFVF), het VCJC-Fonds (VCJCVF) en het Spelberg-Stokmans Fonds (SSFVF).

Iedereen die iets bedenkt, onderneemt, organiseert of initieert dat een relatie heeft met het vrijzinnig protestantisme (privépersoon of rechtspersoon) kan een aanvraag voor ondersteuning indienen.

De relatie met het vrijzinnig protestantisme kan zichtbaar zijn in de mate waarin de activiteit of het project op enigerlei wijze ten goede komt aan het vrijzinnig protestantisme in Nederland. Kenmerkend voor het vrijzinnig protestantisme is een ondogmatische wijze van geloven in de protestante traditie, een vrije omgang met de bijbel, een persoonlijke invulling geven aan geloven, niet alleen een open houding naar de eigen (geloofs)cultuur maar ook naar andere geloven en anders gelovigen met de nadruk op humaniteit, tolerantie en geloofsvrijheid.

Ondersteuning kan worden verstrekt in de vorm van een subsidie of een lening. De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij Stichting De Vrijzinnige Fondsen. De stichting ontvangt aanvragen bij voorkeur per e-mail, maar aanvragen kunnen ook per post worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2018-09-26 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting De Vrijzinnige Fondsen.

Stichting De Vrijzinnige Fondsen

Nieuwegracht 27a
3512 LC Utrecht
Nederland

+