Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer (WEIDEFR) is het stimuleren van de inrichting en het beheer van plas-dras gebieden en van verhoogd waterpeil ten behoeve van weidevogels.

Looptijd 01.07.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Tijdens een openstelling
Budget Voor 2022: € 460.000. Voor 2021: € 200.000.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer (WEIDEFR) is het stimuleren van de inrichting en het beheer van plas-dras gebieden en van verhoogd waterpeil ten behoeve van weidevogels.

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • aanvullende subsidie beheer;
  • aanvullende investeringssubsidie inrichting.


De doelgroep, voorwaarden en hoogte van de bijdrage verschillen per onderdeel.

Aanvragen kunnen tijdens een openstelling met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Laatst gewijzigd op 2021-12-13 — De regeling wordt opnieuw opengesteld van 14 december 2021 tot en met 15 februari 2022, met een subsidieplafond van € 460.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+