582 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Regeling Europese EZKsubsidies

1

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies (REES) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Gesloten  Overig

Brede weersverzekering

0

Het doel van de regeling Brede weersverzekering (BRWEER) is het verlenen van specifieke steun aan landbouwers, in de vorm van bijdragen in de premie om gewassen te verzekeren tegen economische verliezen veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden.

Geopend  Subsidie

European Energy Efficiency Fund

0

Het doel van het European Energy Efficiency Fund (EEEF) is het ondersteunen van de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van duurzame energie en klimaatbescherming.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Subsidieverordening natuur

0

Het doel van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SNLDR2016) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Gesloten  Subsidie

Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

0

De Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 (AMIFISF) vormt de nationale uitwerking van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.

Gesloten  Subsidie

Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REP-SNN)

0

Het doel van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma SNN (REPSNN) is het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland door het stimuleren van kansrijke sectoren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling sportevenementen 2015

0

Het doel van de Subsidieregeling sportevenementen 2015 (SPORTFR) is het stimuleren van de organisatie van grootschalige sportevenementen en evenementen op het gebied van de Friese sporten.

Geopend  Subsidie

Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022

0

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2022 (POP3) verwoordt de ambitie van Nederland voor de ontwikkeling van het platteland voor de periode 2014 tot en met 2022.

Geopend  Garantie, Subsidie

Subsidieregeling laagdrempelige culturele activiteiten

0

Het doel van de Subsidieregeling laagdrempelige culturele activiteiten (LCAFR) is het versterken van het laagdrempelig culturele aanbod om daarmee een zo groot mogelijk deel van de bevolking van Friesland en haar bezoekers de kans te geven om actief en passief deel te nemen aan culturele …

Geopend  Subsidie

Global Environment Facility

1

Het doel van de Global Environment Facility (GEF) is het aanpakken van globale milieuproblemen. GEF is een internationaal partnerschap, waarbinnen een groot aantal landen (waaronder Nederland) samenwerken met internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en private partijen.

Geopend  Subsidie

UWV-regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten

1

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft diverse regelingen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een uitkering, zieken en gehandicapten.

Geopend  Fiscale stimulans, Krediet, lening, Overig, Subsidie

Subsidieregeling ADL-assistentie

0

Het doel van de Subsidieregeling ADL-assistentie (ADLAS) is het ondersteunen van ADL-aanbieders ten behoeve van het verlenen van ADL-assistentie.

Geopend  Subsidie
+