Programma ter stimulering van de internationale samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen in Europa (Eureka)

Eureka (EUREKA) is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.06.1985 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf, voor een bepaalde datum
Budget Onbepaald
Behandeld door Eureka-Secretariaat
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Eureka (EUREKA) is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren.

Onderwerp van Eureka is marktgericht onderzoek en ontwikkeling, en samenwerking tussen verschillende organisaties. Het initiatief moet van het bedrijfsleven komen. De Eureka-status van een project (Eureka-label) kan het de bedrijven gemakkelijker maken onderzoekssubsidies te verkrijgen. De subsidiëring loopt via de nationale overheden. In Nederland gebeurt dit via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Eureka is onderverdeeld in technologische sectoren. In deze sectoren worden de projecten onderverdeeld in de categorieën parapluprojecten, clusterprojecten en individuele projecten.

Parapluprojecten zijn projecten bedoeld om deskundigen op bepaalde terreinen met elkaar in contact te brengen, en zodoende tot een ‘normaal’ Eureka-project te laten komen. In de clusterprojecten komen grote en mkb-bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar om nieuwe technologieën te ontwikkelen en exploiteren. Voor de clusterprojecten zijn er eigen oproepen, waarvoor per deelnemend land budget wordt vrijgemaakt.

Een individueel Eurekaproject is een marktgericht R&D-project met Eureka-label, gebaseerd op een bottum-up benadering en de betrokkenheid van ten minste twee deelnemende Eureka-landen. Door middel van een individueel Eureka-project ontwikkelt het consortium nieuwe projecten, technologie of diensten, waarbij het consortium het eens is over de intellectuele eigendom en partnerschappen opzet om nieuwe markten te benaderen.

De subsidie verschilt van land tot land.

Aanvragen moeten vooraf worden ingediend bij het Eureka-secretariaat. Na een positieve beschikking op een aanvraag voor de Eureka-status, kan bij de nationale autoriteiten (in het geval van Nederland de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een subsidieaanvraag worden ingediend.

Tevens worden sinds 2010 de Eureka Innovatie Awards uitgereikt. De eerste prijs bestaat uit een internationaal publiciteitspakket ter waarde van € 10.000.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2017-07-03 — Chili toegetreden als geassocieerd lid van Eureka

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Eureka-Secretariaat.

Eureka-Secretariaat

Juliana van Stolberglaan 3
2595 CA 'S-GRAVENHAGE
NEDERLAND

+