Europees filmfonds Eurimages

Het doel van het Europees filmfonds Eurimages (EURIMAGES) is het ondersteunen van de Europese audiovisuele industrie.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.12.1988 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks € 25 miljoen
Behandeld door Raad van Europa
Verstrekt door Raad van Europa
  • 302 open subsidies aangeboden
  • 82 adviseurs stand-by
  • Gratis account

Het doel van het Europees filmfonds Eurimages (EURIMAGES) is het ondersteunen van de Europese audiovisuele industrie.

Het fonds is door de Raad van Europa opgezet en er nemen momenteel 38 landen aan deel. Het Nederlands Filmfonds (FNF) vertegenwoordigt Nederland in Eurimages.

De ondersteuning van Eurimages is gericht op coproductie, distributie en vertoning van Europese films. Het fonds beschikt over drie aparte programma’s ten behoeve van de ondersteuning van coproductie, distributie c.q. vertoning van Europese films.

De voorwaarden en de hoogte van de bijdrage variëren per steunprogramma. De steun wordt verleend in de vorm van zachte leningen (coproductie) dan wel subsidies (distributie en vertoning).

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Eurimages-secretariaat. Er zijn jaarlijks vier deadlines waarvoor aanvragen moeten worden ingediend.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-02-05 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Filmfonds.

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5
1072 JS AMSTERDAM
NEDERLAND

+