Topsectorenbeleid

Doel van het topsectorenbeleid (TOPSECTOR) is het versterken van de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten. Daarnaast zijn ook human capital agenda's opgesteld. Deze agenda's dienen het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2012 - onbepaald
Aanvraagtermijn Variabel
Budget Onbepaald
Behandeld door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Doel van het topsectorenbeleid (TOPSECTOR) is het versterken van de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennis en innovatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in zogeheten innovatiecontracten. Daarnaast zijn ook human capital agenda’s opgesteld. Deze agenda’s dienen het onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

De zogenaamde topteams zijn belast met de uitvoering van de innovatiecontracten van de topsectoren. Binnen de topteams werken onderzoekers, ondernemers en de overheid samen. Elke sector heeft zijn eigen topteam dat bestaat uit een innovatieve ondernemer uit het mkb, een wetenschapper, een vertegenwoordiger van de overheid en een boegbeeld uit de sector.

De negen aangewezen topsectoren zijn:

 • Agri & Food;
 • Chemie;
 • Creatieve Industrie;
 • Energie;
 • High Tech Systemen en Materialen (HTSM);
 • Life Sciences & Health (LSH);
 • Logistiek;
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U);
 • Water.


Naast deze negen topsectoren zijn voor de onderwerpen ict, nanotechnologie en biobased economy actieagenda’s opgesteld, omdat deze onderwerpen meerdere topsectoren aangaan.

Elk innovatiecontract bevat maatregelen op de volgende gebieden:

 • fundamenteel onderzoek (kennis);
 • toegepast onderzoek (kunde);
 • valorisatie (kassa; beschikbare kennis verzilveren).


Ondernemers en wetenschappers van de topsectoren werken samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (zogenaamde TKI’s). In deze TKI’s vindt onderzoek plaats en wordt gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. Om bedrijven te stimuleren om deel te nemen aan TKI’s, heeft de overheid in 2013 de TKI-toeslag (TKITOESLAG) ingevoerd, in 2017 opgevolgd door de PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG). Voor iedere euro die een bedrijf in een TKI investeert, legt de overheid vanuit deze regeling een bepaald bedrag bij. Dat bedrag gaat niet naar het bedrijf, maar naar het TKI, om te investeren in extra onderzoek en innovatie, waar ook het bedrijf weer van profiteert.

Om de doelen in de innovatiecontracten te behalen, kunnen subsidies worden verstrekt. Indien dit het geval is, kan een topsector besluiten een oproep te publiceren. De voorwaarden en bijdrage verschillen sterk.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-03-06 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ).

Ministerie van Economische Zaken (Algemeen EZ)

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Nederland

+