Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds (FNF, ook wel Nederlands Fonds voor de Film) stimuleert de filmproductie in Nederland. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt het filmmakers financiële ondersteuning.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.1988 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks circa € 30 miljoen
Behandeld door Nederlands Filmfonds
Verstrekt door Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het Nederlands Filmfonds (FNF, ook wel Nederlands Fonds voor de Film) stimuleert de filmproductie in Nederland, met de nadruk op kwaliteit en diversiteit. Verder bevordert het fonds een goed klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt het filmmakers financiële ondersteuning bij het ontwikkelen, realiseren en distribueren van films.

In aanmerking voor subsidie komen natuurlijke personen of rechtspersonen.

Het fonds kent de volgende onderdelen:

  • Deelreglement Realisering (FNFREA2018): het ondersteunen van realisering en afwerking in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie, korte film en filmisch experiment;
  • Deelreglement Ontwikkeling (FNFONT2017): het ondersteunen van ontwikkeling in de categorieën speelfilm, documentaire, animatie en filmisch experiment;
  • Deelreglement Distributie (FNFDIS2018): het ondersteunen van marketing en/of distributie van Nederlandse filmproducties en de distributie van buitenlandse arthousefilms waaronder buitenlandse jeugdfilms en minoritaire coproducties;
  • Deelreglement Filmactiviteiten (FNFDFAC2018): het ondersteunen van filmactiviteiten in de categorieën filmfestival, (inter)nationale filmbijeenkomst, training, publicatie & onderzoek en bijzondere bijdragen;
  • Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (RSFN): het bevorderen van een gezond filmproductieklimaat in Nederland en het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie.


Het fonds verstrekt subsidies in de volgende vormen: projectsubsidies, meerjarige activiteitensubsidies, subsidies in de vorm van slate funding en subsidie in de vorm van een garantstelling.

De bijdrage verschilt per onderdeel en per project.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het bestuur van het fonds. De aanvraagformulieren en deadlines verschillen per deelreglement en per project.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-12-07 — Wijziging ivm nieuw algemeen reglement

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Filmfonds.

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5
1072 JS AMSTERDAM
NEDERLAND

+