Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het doel van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is het bevorderen van de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur en het vergroten van hun maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek. Daarbij gaat het ook om de versterking van de sectoroverschrijdende aanpak en de samenwerking tussen private partijen, particulieren en overheid, zowel in Nederland als in het buitenland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.1993 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Behandeld door Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Verstrekt door Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) is het bevorderen van de kwaliteit van de disciplines architectuur, vormgeving en e-cultuur en het vergroten van hun maatschappelijke en economische meerwaarde vanuit een culturele invalshoek. Daarbij gaat het ook om de versterking van de sectoroverschrijdende aanpak en de samenwerking tussen private partijen, particulieren en overheid, zowel in Nederland als in het buitenland.

Het SCI is een van de landelijke cultuurfondsen en wordt gefinancierd door de ministeries van OCW, IenW, EZK en BuZa. Het fonds voert verschillende subsidieregelingen uit.

De bijdrage wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanvragen moeten in de Nederlandse of Engelse taal zijn gesteld. Aanvragen kunnen worden beoordeeld door een adviescommissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2019-10-31 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

p/a Groothandelsgebouw
Weena 723
3013 AM Rotterdam

+