Europees Fonds voor Strategische Investeringen

Het doel van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU) te bevorderen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 04.07.2015 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 21 miljard (€ 16 miljard van de EU en € 5 miljard van de EIB)
Behandeld door Europese Investeringsbank
Verstrekt door Commissie van de Europese Unie/200
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU) te bevorderen.

Het EFSI is ondergebracht bij de Europese Investeringsbank (EIB), die met behulp van de EU-garantie uit het EFSI steun kan verlenen aan investeringsplatformen, investeringsfondsen, nationale stimuleringsbanken of stimuleringsinstellingen.

De EU-garantie moeten als hefboom werken, waardoor er uiteindelijk voor zeker € 315 miljard aan investeringen kunnen worden gerealiseerd.

Te ondersteunen investeringen moeten met name worden gedaan in risicovolle projecten op één of meer van de volgende gebieden:

  • onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
  • ontwikkeling van de energiesector, overeenkomstig de prioriteiten van de energie-unie, met inbegrip van energievoorzieningszekerheid en de klimaat- en energiekaders voor 2020, 2030 en 2050;
  • ontwikkeling van vervoersinfrastructuur en van vervoermaterieel en innovatieve technologieën voor vervoer;
  • financiële steun via het Europees Investeringsfonds (EIF) en de EIB aan entiteiten met maximaal 3000 werknemers, met bijzondere aandacht voor kmo’s en midcap-ondernemingen;
  • ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologieën;
  • milieu en hulpbronnenefficiëntie;
  • menselijk kapitaal, cultuur en gezondheid.


De steun wordt verleend in de vorm van leningen, garanties, tegengaranties, kapitaalmarktinstrumenten, enigerlei andere vormen van financierings- of kredietverbeteringsinstrumenten en deelnemingen of quasi-deelnemingen.

De omvang van de steun wordt per geval bepaald.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij de EIB.

Om Nederlandse bedrijven optimaal te laten profiteren van het EFSI heeft het kabinet het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) opgericht. Het NIA ondersteunt Nederlandse investeerders en financiële instellingen bij het indienen van een aanvraag.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2018-08-27 — Actualisatie

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nederlands Investerings Agentschap (NIA).

Nederlands Investerings Agentschap (NIA)

Gustav Mahlerplein 117 (Symphony gebouw)
1082 MS Amsterdam
Nederland

+