57 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Midgame Fund

0

Het doel van het Midgame Fund (MIDGAME) is het stimuleren van de Nederlandse game-industrie door game-ontwikkelaars te helpen (met financiering, ervaring en zakelijke connecties) bij het bouwen van succesvolle games.

Geopend  Krediet, lening

Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19

0

Op basis van de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 (ATE) kan aan een organisator van een evenement subsidie worden verstrekt ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt omdat het moet worden geannuleerd als gevolg van een …

Geopend  Subsidie

Interreg Noordwest2027

0

Het programma Interreg Noordwest-Europa 2021-2027 (INTERREGNWE) wil bijdragen aan een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle deelnemende gebieden in Noordwest-Europa (NWE), met als doel een evenwichtige ontwikkeling te ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger te maken.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024 (KBDR) is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren. Onder karakteristiek bezit worden …

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling zichtbaarheid Friese taal

0

Het doel van de Subsidieregeling zichtbaarheid Friese taal (SZFT) ​​is het vergroten van de zichtbaarheid en het gebruik van de Friese taal in het openbare leven en de publieke ruimte in de provincie Fryslân.

Geopend  Subsidie

Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2021 (Subsidieregeling GRRG 2021)

0

Het hoofddoel van de Regeling groot onderhoud en restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2021, oftewel de Subsidieregeling GRRG 2021 (GRRG21), is om eigenaren van rijksmonumenten in de provincie Groningen in staat te stellen groot onderhoud en restauratie aan het rijksmonument uit te …

Geopend  Subsidie

Erfgoed Deal

0

Het doel van de Erfgoed Deal (EGD) is financieel bij te dragen aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen. Deze initiatieven gaan bijvoorbeeld over dijkophogingen, bodemdaling, CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling Cultuurmakersloket Drenthe (CMLD) is het stimuleren van nieuwe Drentse projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art. Met de regeling wil de provincie het culturele klimaat in Drenthe een nieuwe impuls geven na de …

Geopend  Subsidie

Programma Creatief Europa (2021-2027)

0

Het doel van het Programma Creatief Europa (2021-2027) (CEU) is het ondersteunen van de Europese culturele en creatieve sectoren.

Geopend  Subsidie

Horizon Europe cluster 2: Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving

0

Het doel van het Horizon Europe-cluster Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving (HORIZONC2) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de versterking van democratische waarden, de bescherming van cultureel erfgoed, de verkenning van het potentieel van de culturele en de …

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie

0

Het doel van de Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie (CULTFR) is te komen tot kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele producties in Fryslân.

Geopend  Subsidie

Deelregeling kunst opdracht

0

Doel van de Deelregeling kunst opdracht (KOMF) is het stimuleren van opdrachtgevers om relevante artistiek inhoudelijke projecten tot stand te brengen die publiek toegankelijk zijn.

Geopend  Subsidie
+