Horizon Europe cluster 2: Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving

Het doel van het Horizon Europe-cluster Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving (HORIZONC2) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de versterking van democratische waarden, de bescherming van cultureel erfgoed, de verkenning van het potentieel van de culturele en de creatieve sector en de bevordering van sociaal-economische hervormingen die bijdragen aan inclusie en groei.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 1,386 miljard in lopende prijzen + € 686 miljoen in constante prijzen van 2018 (extra toewijzing)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Horizon Europe-cluster Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving (HORIZONC2) is bij te dragen aan onderzoek en innovatie gericht op de versterking van democratische waarden, de bescherming van cultureel erfgoed, de verkenning van het potentieel van de culturele en de creatieve sector en de bevordering van sociaal-economische hervormingen die bijdragen aan inclusie en groei.

Het cluster Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het cluster Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving valt onder Horizon Europe-pijler 2 “Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen”.

In aanmerking voor ondersteuning komen juridische entiteiten gevestigd in een EU-lidstaat of een met Horizon Europe geassocieerd land.

Ondersteuning is beschikbaar voor onderzoeks- en innovatie-activiteiten (O&I-activiteiten) gericht op:

  • versterking van de democratische waarden, zoals de rechtsstaat en de fundamentele rechten;
  • bescherming van cultureel erfgoed; en
  • verkenning van het potentieel van de culturele en de creatieve sector en bevordering van sociaal-economische hervormingen die bijdragen aan inclusie en groei, met inbegrip van migratiebeheer en integratie van migranten.


In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-05-18 — Nieuw opgenomen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+