Programma Creatief Europa (2021-2027)

Het doel van het Programma Creatief Europa (2021-2027) (CEU) is het ondersteunen van de Europese culturele en creatieve sectoren.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Na publicatie oproep
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 1,842 miljard in lopende prijzen (waarvan minimaal 33% voor onderdeel Cultuur; minimaal 58% voor onderdeel MEDIA; en minimaal 9% voor sectoroverschrijdend onderdeel)
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Programma Creatief Europa (2021-2027) (CEU) is het ondersteunen van de Europese culturele en creatieve sectoren.

De algemene doelstellingen van het programma zijn:

 • het beschermen, ontwikkelen en bevorderen van de Europese verscheidenheid van cultuur en taal en van het culturele en taalkundige erfgoed van Europa;
 • het verbeteren van het concurrentievermogen en het economische potentieel van de culturele en creatieve sectoren, in het bijzonder de audiovisuele sector.


De specifieke doelstellingen van het programma zijn:

 • het verbeteren van artistieke en culturele samenwerking op Europees niveau, ter ondersteuning van de creatie van Europese werken en ter versterking van de economische, sociale en externe dimensie van en van de innovatie en mobiliteit in de Europese culturele en creatieve sectoren;
 • het bevorderen van het concurrentievermogen, schaalbaarheid, samenwerking, innovatie en duurzaamheid, onder meer door middel van mobiliteit in de Europese audiovisuele sector;
 • het bevorderen van beleidssamenwerking en innovatieve acties ter ondersteuning van alle programmaonderdelen en bevorderen van een divers, onafhankelijk en pluriform medialandschap en van mediawijsheid, en daarbij de vrijheid van artistieke expressie, interculturele dialoog en sociale inclusie stimuleren.


In aanmerking voor een bijdrage komen alle sectoren waarin de activiteiten (waarvan vele het potentieel hebben om innovatie en werkgelegenheid te genereren), met name door het intellectuele eigendom, zijn gebaseerd op culturele waarden en artistieke en andere individuele of collectieve creatieve uitingen én het ontwikkelen, creëren, produceren, verspreiden en in stand houden van goederen en diensten die culturele, artistieke of andere creatieve uitingen belichamen, evenals aanverwante functies zoals educatie of beheer, omvatten. Dit ongeacht of de activiteiten in die sectoren wel of niet marktgericht zijn, het soort organisatie dat die activiteiten uitvoert én hoe die organisatie wordt gefinancierd.

Die sectoren omvatten onder meer architectuur, archieven, bibliotheken en musea, kunstambachten, audiovisuele werken (met inbegrip van film, tv-producties, videogames en multimediale uitingen), materieel en immaterieel cultureel erfgoed, design (inclusief modeontwerp), festivals, muziek, literatuur, uitvoerende kunsten (met inbegrip van theater en dans), boeken en uitgeverijen, radioproducties en beeldende kunsten.

Het programma bestaat uit:

 • een subprogramma Cultuur;
 • een subprogramma MEDIA;
 • een sectoroverschrijdend onderdeel.


De werkprogramma’s voor de uitvoering van de subprogramma’s worden jaarlijks vastgesteld. Deze werkprogramma’s omvatten de prioriteiten, de subsidiabiliteits-, selectie- en toewijzingscriteria en het maximale percentage medefinanciering.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen met behulp van een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-04-05 — Nieuwe oproep

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA)

Bourgetlaan 1
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+