24 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19

0

Op basis van de Tijdelijke regeling aanvullende subsidie evenementen COVID-19 (ATE) kan aan een organisator van een evenement subsidie worden verstrekt ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement dat niet plaatsvindt omdat het moet worden geannuleerd als gevolg van een …

Geopend  Subsidie

Interreg Noordwest2027

0

Het programma Interreg Noordwest-Europa 2021-2027 (INTERREGNWE) wil bijdragen aan een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle deelnemende gebieden in Noordwest-Europa (NWE), met als doel een evenwichtige ontwikkeling te ondersteunen en alle regio's veerkrachtiger te maken.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021 (VTGR) is om ervoor te zorgen dat de komende jaren in alle Groningse gemeenten twee voedseltuinen van start gaan op gemeentelijke grond.

Geopend  Subsidie

Programma voor de interne markt (2021‑2027)

0

Met het Programma voor de interne markt (SMP) wil de EU burgers, consumenten, bedrijven en overheden in staat stellen de marktintegratie optimaal te benutten.

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Subsidieregeling sportevenementen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling sportevenementen provincie Groningen 2021-2023 (SPEVG) is om activiteiten bij sportevenementen te ondersteunen, waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven.

Geopend  Subsidie

Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus+ 2021-2027)

0

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2021-2027. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe (KRFD) is om Drenthe te ontwikkelen naar een fiets(ers)provincie waarbij nog meer bezoekers en inwoners gaan fietsen en gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke en veilige fietsinfrastructuur.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023

0

Het doel van de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 (TOPSP21) is het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied (BJVIJS) is het bevorderen van de toegankelijkheid van jachthavens en de bruikbaarheid van de daarin gelegen ligplaatsen in het IJsselmeergebied bij een ingevolge het peilbesluit verlaagd …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Programma Sportinnovator

0

Het doel van het programma Sportinnovator (ZONMW-SPORTINNO) is het creëren van een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Geopend  Subsidie

Fonds Nieuwe Doen Groningen

1

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen (FNDGR) is er voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie.

Geopend  Krediet, lening
+