22 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied (BJVIJS) is het bevorderen van de toegankelijkheid van jachthavens en de bruikbaarheid van de daarin gelegen ligplaatsen in het IJsselmeergebied bij een ingevolge het peilbesluit verlaagd …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling COVID

1

De Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân (COVIDFR) heeft tot doel om Friese mkb-ondernemingen in de toeristische sector of horeca te ondersteunen bij het herinrichten van hun ondernemingen op de anderhalve-meter-economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Snelloket COVID

1

De Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe (SCVD) heeft tot doel Drentse toeristische ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming aan de zogeheten anderhalve-meter-economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019

0

Het doel van de Subsidieregeling ruimtelijke kwaliteit provincie Groningen 2019 (RUIKWGR19) is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie Groningen en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep.

Geopend  Subsidie

Beleidsregel subsidieverlening genieten van water

0

Het doel van de Beleidsregel subsidieverlening genieten van water (GVWDOD) is het stimuleren van initiatieven op het vlak van genieten van water, als die leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners.

Geopend  Subsidie

Programma Sportinnovator

0

Het doel van het programma Sportinnovator (SPORTINNO) is het creëren van een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen (SNLGR2018) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Fonds Nieuwe Doen Groningen

1

Het Fonds Nieuwe Doen Groningen (FNDGR) is er voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie.

Geopend  Krediet, lening

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

0

Het doel van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is om door middel van gerichte investeringen de structurele economische groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie (EU) te bevorderen.

Geopend  Garantie, Krediet, lening, Participatie

Subsidieverordening natuur

0

Het doel van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SNLDR2016) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân

1

Met de Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân (SWFFR) draagt de provincie bij aan de subsidiëring van activiteiten op het terrein van Wurkje foar Fryslân.

Geopend  Subsidie
+