Subsidieregeling kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe (KRFD) is om Drenthe te ontwikkelen naar een fiets(ers)provincie waarbij nog meer bezoekers en inwoners gaan fietsen en gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke en veilige fietsinfrastructuur.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2021 t/m 31.12.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 3 miljoen. Voor 2021: € 1 miljoen.
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe (KRFD) is om Drenthe te ontwikkelen naar een fiets(ers)provincie waarbij nog meer bezoekers en inwoners gaan fietsen en gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke en veilige fietsinfrastructuur.

Op de regeling is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (Asv) van toepassing.

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten in de provincie Drenthe, Stichting Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer, alsmede particuliere grondeigenaren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande recreatieve fietspaden in Drenthe en de realisering van nieuwe fietspaden voor zover deze bijdragen aan de verdere optimalisering van het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe.

De subsidie voor gemeenten of particuliere grondeigenaren bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000 per project. De subsidie voor Stichting Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap, of Staatsbosbeheer, bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000 per project.

Aanvragen kunnen van 1 april 2021 tot en met 31 december 2022 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-23 — Regeling gewijzigd (de regeling is met één jaar verlengd en staat nu ook open voor particuliere grondeigenaren) + het subsidieplafond voor 2022 is verhoogd van € 2.855.000 naar € 3.000.000

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Drenthe.

Provincie Drenthe

Westerbrink 1
9405 BJ ASSEN
NEDERLAND

+