Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus+ 2021-2027)

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2021-2027. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 26,2 miljard
 • 433 open subsidies aangeboden
 • 88 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2021-2027. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Erasmus+ richt zich, net als eerdere Erasmus-programma’s op mobiliteit voor alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus.

In aanmerking voor ondersteuning komen publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Ook kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk – maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie – financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken.

Te ondersteunen projecten kunnen betrekking op de volgende acties van Erasmus+:

 • Kernactie 1 (KA1) — Individuele leermobiliteit:
  • Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken;
  • Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie.
 • Kernactie 2 (KA2) — Samenwerking tussen organisaties en instellingen:
  • Partnerschappen ter bevordering van samenwerking:
   • Samenwerkingspartnerschappen;
   • Kleinschalige partnerschappen.
  • Partnerschappen ter bevordering van excellentie:
   • Kenniscentra voor beroepsopleiding;
   • Erasmus+ Teacher Academies;
   • Erasmus Mundus.
  • Partnerschappen ter bevordering van innovatie:
   • Allianties ter bevordering van innovatie.
  • Sportevenementen zonder winstoogmerk.
 • Kernactie 3 (KA3) — Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking:
  • Europese jongeren samen.
 • Jean Monnet-acties:
  • Jean Monnet in het hoger onderwijs;
  • Jean Monnet op andere gebieden van onderwijs en opleiding.


De financiële steun varieert, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-28 — Twee nieuwe oproepen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd (Nederlands Jeugd Instituut).

Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd (Nederlands Jeugd Instituut)

Churchilllaan 11
Postbus 19221
3501 DE Utrecht

+