124 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

PPS

0

De PPS-oproep Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel (PPS-IALWV) is een jaarlijkse gezamenlijke oproep van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, …

Geopend  Subsidie

NWA Onderzoek op Routes door Consortia

0

Op basis van de oproep Onderzoek op Routes door Consortia (NWO-NWAORC) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen consortia aanvragen indienen die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). …

Geopend  Subsidie

NWO

0

In het NWO-KWF Partnerschapsprogramma (NWO-KBP) worden interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen verwacht waarin de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën voor vroegtijdige opsporing van kanker, en de sociale en maatschappelijke aspecten die daarbij een rol spelen, centraal staan.

Geopend  Subsidie

TKI

0

Op basis van de TKI-LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking (HH-TKIMATCH) worden onderzoeksorganisaties en ondernemingen gestimuleerd om gezamenlijk te investeren in research & development (R&D) met als doel om duurzame innovatieve producten en diensten binnen de sector …

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026 (DINALOG-OTL) is het ondersteunen van onderzoeksprojecten die bijdragen aan, of uitvoering geven aan de Gezamenlijke Ambitie Logistiek en goederenvervoer in 2050 of aan het kennis- en innovatieprogramma …

Geopend  Subsidie

Programma Palliantie II

0

Het doel van het programma Palliantie II (ZONMW-PII) is het stimuleren van verbeteringen in de palliatieve zorg.

Geopend  Subsidie

Programma Vakkundig aan het Werk 2

0

Het programma Vakkundig aan het Werk 2 (ZONMW-VW2) is gericht op het genereren van kennis voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Geopend  Subsidie

Take

0

Take-off (TAKEOFF) is een wetenschapsbreed financieringsinstrument dat bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen stimuleert. Met subsidie vanuit Take-off krijgen academische ondernemers, starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van …

Geopend  Krediet, lening, Subsidie

Onderzoeksprogramma ggz

0

Het Onderzoeksprogramma ggz (ZONMW-GGZ) richt zich op drie centrale thema’s met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg: vroege herkenning en behandeling, gepersonaliseerde zorg en implementatie- en praktijkprojecten.

Geopend  Subsidie

Programma HTA methodologie 2021

0

Het doel van het programma HTA methodologie 2021-2024 (ZONMW-HTA) is het beschikbaar en toepasbaar maken en (door)ontwikkelen van Health Technology Assessment (HTA) gerelateerde onderzoekdesigns, analysetechnieken, uitkomstmaten en beoordelingsmethoden voor bestaande zorg en zorginnovaties.

Geopend  Subsidie

Programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

0

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten (ZONMW-GB) verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Het doel is dat mensen met een (verstandelijke) …

Geopend  Subsidie

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

0

Het doel van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (ZONMW-LZO) is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, door het (verder) bouwen van een duurzame kennisbasis waarin bestaande kennis wordt gedeeld en verder …

Geopend  Subsidie
+