97 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

GALACTICA – Bringing about a Digital Transformation in the Textile and Aerospace Industries

0

Het doel van het Horizon 2020-project GALACTICA (GALACTICA) is het ondersteunen van de creatie van nieuwe industriële waardeketens rond zowel de textiel- als de lucht- en ruimtevaartsectoren op basis van geavanceerde productie.

Geopend  Subsidie

IMPACT EdTech – Incubating High-IMPACT New Generation EdTech Disruptors for Inclusive & Personalised Learning

0

Het doel van het Horizon 2020-project IMPACT EdTech (IM-EDT) is het stimuleren van innovatie in het onderwijs in heel Europa door het identificeren, selecteren en versnellen van de meest disruptieve EdTech-oplossingen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling Innovatief & Duurzaam MKB 2021 provincie Groningen (IDMG) is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse midden- en kleinbedrijf (mkb) door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch wordt …

Geopend  Subsidie

InvestEU-programma

0

Met het InvestEU-programma (INVESTEU) wil de Europese Commissie investeringen, innovatie en werkgelegenheid een verdere impuls geven.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Europees programma Justitie (2021-2027)

0

Het doel van het Europees programma Justitie (JUST) is bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte, in het bijzonder door de justitiële samenwerking in burgerlijke en in strafzaken te bevorderen.

Geopend  Subsidie

Horizon Europe 2027)

0

Horizon Europe - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) vormt het kader waarbinnen de Europese Unie (EU) onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunt. Horizon Europe bouwt voort op het tussen 2014 en 2020 uitgevoerde programma Horizon 2020.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021 (VARNOF) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Topfonds Gelderland: MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG)

0

Het doel van de MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG) is de financiering van projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technieken in food, health, energie- en milieutechnologie, de maakindustrie, circulaire economie, smart industrie en crossovers tussen deze sectoren.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Topfonds Gelderland: Innovatie

0

Het doel van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) is het bevorderen van projecten (inclusief circulaire economie) die rechtstreeks bijdragen aan de realisatie van duurzame energievoorziening in Gelderland.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Gilde Healthcare

0

Gilde Healthcare (GILDE) is een gespecialiseerde Europese investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg. Gilde Healthcare beschikt over twee aparte fondsstrategieën: venture & groeikapitaal en private equity.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

BioGeneration Ventures

0

BioGeneration Ventures (BGV) investeert in startende bedrijven in de life sciences in Nederland.

Geopend  Participatie

Future Food Fund (FFF)

0

Het Future Food Fund (FFF) is een venture capital fonds dat investeert in Nederlandse ondernemingen die met vernieuwende technologie en/of disruptieve businessmodellen impact willen hebben op de agri-horti-food sector.

Geopend  Participatie
+