54 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Subsidieregeling sportevenementen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling sportevenementen provincie Groningen 2021-2023 (SPEVG) is om activiteiten bij sportevenementen te ondersteunen, waardoor niet-actieve Groningers worden gestimuleerd om in beweging te komen en gemotiveerd worden om in beweging te blijven.

Geopend  Subsidie

InvestEU-programma

0

Met het InvestEU-programma (INVESTEU) wil de Europese Commissie investeringen, innovatie en werkgelegenheid een verdere impuls geven.

Geopend  Garantie, Krediet, lening

Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus+ 2021-2027)

0

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2021-2027. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Geopend  Subsidie

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona

0

Het doel van de Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn Jongeren & Corona (MWJC-F21) van het Fonds 21 (FONDS21) is het verzachten van de gevolgen van de coronamaatregelen op het mentale welzijn van jongeren.

Geopend  Subsidie

INNO4COV19 Diagnostic, Prevention and Surveillance

0

Het doel van het project INNO4COV-19 is het geven van een impuls aan innovaties om het nieuwe coronavirus aan te pakken door het ondersteunen van de snelle ontwikkeling van producten.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

0

Op grond van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional (EVCJGP) kunnen subsidies worden verstrekt voor deelname aan de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.

Geopend  Subsidie

Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain (DIGICUBE) voucherprogramma

0

Het Horizon 2020-project Digital Innovations Disrupting Medical Diagnostics Value Chain (DIGI-B-CUBE) heeft tot doel een grensoverschrijdend en sectoroverschrijdend ecosysteem tot stand te brengen dat digitale innovaties uit de IT-sector combineert met drie belangrijke industrieën binnen de …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling inhaal2021

0

Het doel van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020-2021 (IOAVE) is het ondersteunen van kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren aanvullend op de voorschoolse educatie.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen

1

Het doel van de Subsidieregeling Impulsloket Nationaal Programma Groningen (INPG) is om bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de provincie Groningen en het verhogen van de Brede Welvaart, door het stimuleren van stichtingen, verenigingen en coöperaties om bij te dragen aan de …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Programma zorg voor innoveren

0

Het doel van het Programma zorg voor innoveren (PZVI) is het ondersteunen van zorginnovatoren bij de implementatie en opschaling van hun innovatie.

Geopend  Subsidie

Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg

0

Het doel van de Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Langdurige Zorg (IUPP-LZ) is het ondersteunen van zorginstellingen die werk willen maken van het digitaliseren van de gegevensuitwisseling in de langdurige zorg.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân

0

Het doel van de Subsidieregeling bouw of verbouw huisartsenpraktijk Fryslân (BVHUISFR) is het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg in de provincie Friesland, waarbij specifiek wordt ingezet op het continueren van bestaande, dan wel het vestigen van nieuwe huisartsenpraktijken binnen de …

Geopend  Subsidie
+