69 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

NWO

0

In het NWO-KWF Partnerschapsprogramma (NWO-KBP) worden interdisciplinaire onderzoeksvoorstellen verwacht waarin de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën voor vroegtijdige opsporing van kanker, en de sociale en maatschappelijke aspecten die daarbij een rol spelen, centraal staan.

Geopend  Subsidie

Programma Vakkundig aan het Werk 2

0

Het programma Vakkundig aan het Werk 2 (ZONMW-VW2) is gericht op het genereren van kennis voor gemeenten en UWV om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Geopend  Subsidie

Programma Palliantie II

0

Het doel van het programma Palliantie II (ZONMW-PII) is het stimuleren van verbeteringen in de palliatieve zorg.

Geopend  Subsidie

Onderzoeksprogramma ggz

0

Het Onderzoeksprogramma ggz (ZONMW-GGZ) richt zich op drie centrale thema’s met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg: vroege herkenning en behandeling, gepersonaliseerde zorg en implementatie- en praktijkprojecten.

Geopend  Subsidie

Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)

0

Het doel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (ZONMW-JZOJP) is het voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg, het verplaatsen van zorg (naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving) én het vervangen van zorg door nieuwe en andere vormen van zorg (zoals …

Geopend  Subsidie

Programma HTA methodologie 2021

0

Het doel van het programma HTA methodologie 2021-2024 (ZONMW-HTA) is het beschikbaar en toepasbaar maken en (door)ontwikkelen van Health Technology Assessment (HTA) gerelateerde onderzoekdesigns, analysetechnieken, uitkomstmaten en beoordelingsmethoden voor bestaande zorg en zorginnovaties.

Geopend  Subsidie

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

0

Het doel van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (ZONMW-LZO) is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning, door het (verder) bouwen van een duurzame kennisbasis waarin bestaande kennis wordt gedeeld en verder …

Geopend  Subsidie

Programma Safety

0

Het doel van het programma Safety-II en veiligheidsergonomie (ZONMW-SII) is om te onderzoeken of de principes van Safety-II ook werken in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland en of ze ook een bijdrage leveren aan veiligere zorg voor patiënten.

Geopend  Subsidie

Programma Verpleging en Verzorging

0

Het programma Verpleging en Verzorging (ZONMW-VV) draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

Geopend  Subsidie

Programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

0

Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten (ZONMW-GB) verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Het doel is dat mensen met een (verstandelijke) …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling gender2027

0

Het doel van de Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022-2027 (LHBTI+) is het ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gendergelijkheid en LHBTI+-gelijkheid.

Geopend  Subsidie

Interreg Deutschland2027

0

Het doel van het programma Interreg Deutschland-Nederland 2021-2027 (INTERREGDNL) is het stimuleren van vernieuwende grensoverschrijdende projecten in de Duits-Nederlandse grensregio, die bijdragen aan een innovatiever, groener én meer verbonden grensgebied, waarin Europa dichter bij de burger komt.

Geopend  Subsidie
+