41 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Agrarische bedrijfsadvisering en educatie

0

Op basis van de regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunnen agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, gebruik maken van de mogelijkheid om (individueel of in groepsverband) onafhankelijke expertise en kennis in te kopen.

Geopend  Subsidie

Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella

0

Het doel van de regeling Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella (PLUVAC) is het terugdringen van besmettingen van pluimvee met salmonella, door te stimuleren dat pluimveehouders pluimvee vaccineren tegen Salmonella enteritidis en/of Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke borgstelling MKB

0

Het doel van de Tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten (TBVA) is het ondersteunen van investeringskredieten van financiers aan mkb-ondernemers in de visserij- en aquacultuursector die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus.

Geopend  Garantie, Subsidie

Invest-NL

0

Het doel van Invest-NL is het versnellen en faciliteren van duurzaamheid en innovatie in Nederland. Dit doet zij door het financieren van projecten en ondernemingen die hieraan bijdragen.

Geopend  Krediet, lening, Participatie

Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe

0

De Subsidieregeling toekomstgerichte landbouw provincie Drenthe (TLDR20) heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SNLFR2019) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders provincie Drenthe

0

Het doel van de Subsidieregeling uitvoeringsbijdrage duurzaam presterende melkveehouders provincie Drenthe (UDPMVDR) is om melkveehouders de mogelijkheid te bieden om extern advies of voorlichting/scholing in te winnen over een specifiek onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan op …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen

0

Het doel van de Subsidieregeling innovatieve verduurzaming in de landbouw provincie Groningen (IVLGR) is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan een duurzame landbouwsector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling natuur

0

Het doel van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen (SNLGR2018) is het versterken van de natuur en een effectieve invulling geven aan de internationale natuurdoelen.

Geopend  Subsidie

Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

0

Het doel van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (PELS) is het verwijderen van ongebruikte of verouderde opstallen, het geven van een nuttige bestemming aan percelen waarop de nertsenhouderijen gevestigd waren, het bijdragen aan de wens dat voormalige nertsenhouders …

Geopend  Subsidie

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

0

Het doel van de regeling Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij (SAWEVI) is het ondersteunen van vissers om kennis op te doen die zij kunnen gebruiken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

Geopend  Subsidie

Afzetbevorderingsprojecten

0

Het doel van de regeling Afzetbevorderingsprojecten (AFZET) is het stimuleren van afzetbevorderingsprojecten op het gebied van visserij-, aquacultuur- of schelpdierkweekproducten.

Geopend  Subsidie
+