56 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

PPS

0

De PPS-oproep Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel (PPS-IALWV) is een jaarlijkse gezamenlijke oproep van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw 2022

0

Het doel van de Subsidieregeling boerenexperimenten biologische landbouw 2022 (BBLGR) is het ondersteunen van biologische boeren die door middel van experimenten proberen aan één of meerdere doelen van het Programma Duurzame Landbouw 2020-2024 bij te dragen, bijvoorbeeld op het gebied van …

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2

0

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021-2 (VARNOF2) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling voedseltuinen provincie Groningen 2021 (VTGR) is om ervoor te zorgen dat de komende jaren in alle Groningse gemeenten twee voedseltuinen van start gaan op gemeentelijke grond.

Geopend  Subsidie

Regeling Europese EZKsubsidies 2021

0

Het doel van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 (REES21) is het creëren van eenheid tussen verschillende subsidies op het terrein van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Geopend  Overig

Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025 (DABGR) is om agrarische ondernemingen te ondersteunen wanneer zij een juridische, bouwkundige, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben die geheel of in …

Geopend  Subsidie

Bijscholen met het oog op duurzame inzetbaarheid

0

Het doel van de regeling Bijscholen met het oog op duurzame inzetbaarheid (SFCBPI-BDI) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (SFCBPI; ook bekend als Opleidingsfonds Pluimvee of Stichting OFP), is werknemers nieuwe kennis en vaardigheden aanleren, …

Geopend  Subsidie

Bijscholen voor functieverbetering

0

Het doel van de regeling Bijscholen voor functieverbetering (SFCBPI-BF) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (SFCBPI; ook bekend als Opleidingsfonds Pluimvee of Stichting OFP), is werknemers extra kennis met betrekking tot hun beroep te geven, zodat …

Geopend  Subsidie

Bijscholen voor functieverbreding

0

Het doel van de regeling Bijscholen voor functieverbreding (SFCBPI-BFB) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (SFCBPI; ook bekend als Opleidingsfonds Pluimvee of Stichting OFP), is werknemers extra kennis met betrekking tot hun beroep te geven, zodat …

Geopend  Subsidie

Bijscholing binnen de huidige functie

0

Het doel van de regeling Bijscholing binnen de huidige functie (SFCBPI-BHF) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (SFCBPI; ook bekend als Opleidingsfonds Pluimvee of Stichting OFP), is werknemers bij te laten blijven in de kennis met betrekking tot …

Geopend  Subsidie

Regeling Taal

0

Het doel van de regeling Taal (SFCBPI-T) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (SFCBPI; ook bekend als Opleidingsfonds Pluimvee of Stichting OFP), is het bevorderen van de communicatie op de werkvloer van medewerkers. Dit met het oog op veiligheid.

Geopend  Subsidie

Sectorgerichte HBO diploma

0

Het doel van de regeling Sectorgerichte HBO diploma-opleiding (SFCBPI-SHD) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (SFCBPI; ook bekend als Opleidingsfonds Pluimvee of Stichting OFP), is werknemers een sectorgerichte HBO-opleiding te laten volgen, zodat …

Geopend  Subsidie
+