34 subsidies gevonden

Verfijn jouw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Sla deze zoekopdracht op

Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (Erasmus+ 2021-2027)

0

Het doel van het Programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, ook wel Erasmus+ (ERASMUS+) is het ondersteunen van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in de periode 2021-2027. Het programma richt zich op het verbeteren van onderwijs- en trainingsmogelijkheden over de grens.

Geopend  Subsidie

Europees programma Justitie (2021-2027)

0

Het doel van het Europees programma Justitie (JUST) is bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte, in het bijzonder door de justitiële samenwerking in burgerlijke en in strafzaken te bevorderen.

Geopend  Subsidie

Human Capital Agenda Regio Zwolle – Ontwikkelfonds Regio Zwolle (Upgrade Jezelf & Groei Vooruit)

0

Het doel van het Ontwikkelfonds Regio Zwolle (OF-RZ) is om werkgevers en werkzoekenden in de Regio Zwolle financieel te ondersteunen bij her-, bij- en omscholing.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021 (VARNOF) is het stimuleren van projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van de Versnellingsagenda, om daarmee de structurele economische versterking van de regio Noordoost Friesland te stimuleren.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling arbeidsmarktscholing provincie Groningen 2021 (AMSGR) is het vergroten van het kennisniveau en de weerbaarheid van werknemers, medewerkers en eigenaren van Groningse ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling stageplaatsen provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling stageplaatsen provincie Groningen 2021 (SPGR) is om Groningse ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te stimuleren stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten van een geaccrediteerde PRO, VSO, MBO, HBO of WO-opleiding tijdens …

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling stimulering PPO 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling stimulering PPO 2021 (PPOGR) is om ZZP’ers in de provincie Groningen die actief zijn in de culturele sector te stimuleren zich professioneel te ontwikkelen en hun loopbaankansen te vergroten.

Geopend  Subsidie

Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector

0

Het doel van de Regeling stimulering hr-expertise culturele en creatieve sector (HREC) is het geven van een impuls aan de verdere professionalisering van hr-expertise in de culturele en creatieve sector.

Geopend  Subsidie

Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021

0

Het doel van de Subsidieregeling de Groninger Ondernemersregeling provincie Groningen 2021 (GOR) is het toekomstbestendig maken van ondernemingen in de provincie Groningen en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de provincie Groningen.

Geopend  Subsidie

Voucherregeling MKB Fryslân 2021

0

De Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023 (VMF) heeft tot doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

0

Het doel van de Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten (BSA) is het stimuleren van de instroom van advocaat-stagiaires in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Geopend  Subsidie

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

0

Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS) is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het …

Geopend  Subsidie
+