Sterke groei vacatures Groningen verwacht

Geplaatst: 6 jaar geleden  |  Leestijd: ± 2 minuten

Er zullen de komende vijf jaar vele vacatures in de arbeidsmarktregio Groningen ontstaan. Maar er is wel aandacht nodig voor de aansluiting tussen vraag en aanbod voor bepaalde beroepen. Dat blijkt uit de Baanopeningenmonitor, een instrument dat de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met regionale werkgevers heeft ontwikkeld. De afgelopen twee jaar is daarmee onder het Sectorplan a�?Groningen op Voorspronga�� de arbeidsmarkt in de regio Groningen onderzocht.

Nieuwe instroom nodig
Ruim honderd bedrijven hebben informatie gegeneerd via de Baanopeningenmonitor. De deelnemende bedrijven verwachten over vijf jaar samen 1,6% meer personeel nodig te hebben dan nu. Bovendien ontstaan vacatures door pensionering van zittende mensen en door natuurlijk verloop. In totaal zullen de komende vijf jaar bij deze bedrijven ruim 4.700 fte aan baanopeningen ontstaan. Bij zeker 10% daarvan zal nieuwe instroom (van jonge afstudeerders, werklozen of herintreders) nodig zijn.

ICT en techniek
Het beeld dat uit de Baanopeningenmonitor naar voren komt, verschilt per beroep. Vooral bij ICT-beroepen, zoals applicatieprogrammeurs, softwareontwikkelaars zijn moeilijk vervulbare vacatures te verwachten. Dit geldt de komende jaren ook voor technische beroepen, zoals procestechnici en werktuigbouwkundig ingenieurs. In enkele ICT beroepen wordt op termijn ook enige krimp verwacht: hier zit talent dat voor een ander (ICT) beroep kan worden doorontwikkeld.

Bron van informatie voor bedrijven
Bedrijven kunnen de informatie die verzameld is in de Baanopeningenmonitor gebruiken om hun eigen bedrijfssituatie per beroep te vergelijken en beleid te maken. Het advies van de onderzoekers is om daarin de samenwerking te zoeken met andere arbeidsmarktpartijen om knelpunten te voorkomen en kansen te verzilveren.

Onderzoeksrapport
Het onderzoek en de ontwikkeling van de Baanopeningenmonitor is uitgevoerd door het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen. Het is de afgelopen twee jaar in de arbeidsmarktregio Groningen uitgevoerd in het kader van a�?Groningen op Voorspronga��, het Intersectoraal Regionaal Sectorplan Groningen. Op 14 november 2017 wordt het rapport aangeboden aan gedeputeerde Eelco Eikenaar in The Big Building. Dat gebeurt op de ledenbijeenkomst van Samenwerking Noord, de IT netwerkorganisatie voor (semi-)publiek organisaties in Noord-Nederland.

Bron:A�Groninger Internet Courant

Geplaatst: 6 jaar geleden  |  Leestijd: ± 2

+