Onderzoek Innovatiemonitor genomineerd voor award

Geplaatst: 7 jaar geleden  |  Leestijd: ± 3 minuten

Welke combinaties van samenwerkingspartners stimuleren de innovatieprestatie van bedrijven?

Welke combinaties van samenwerkingspartners stimuleren de innovatieprestatie van bedrijven? Recent onderzoek van drs. Sten Wennink, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, probeert deze vraag te beantwoorden met behulp van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor van de Rijksuniversiteit Groningen en het SNN.

Op 30 oktober presenteerde hij de belangrijkste bevindingen op de internationale Strategic Management Society Conference in Houston, waar het onderzoek genomineerd was voor de Best Paper Award.

Open Innovatie: samenwerken met verschillende partners

Bedrijven handelen steeds vaker vanuit de gedachte dat goede ideeA�n van buiten het bedrijf kunnen komen. Het bedrijfsleven verschuift hierdoor van de zogenaamde gesloten innovatieprocessen, naar een meer a�?a�?opena��a�� manier van innoveren. Bedrijven betrekken verschillende partijen bij hun innovatieproces om zo de meeste waarde uit hun innovatieactiviteiten te kunnen halen. Ze werken hierbij bijvoorbeeld samen met klanten, leveranciers, concurrenten en publieke (kennis)instellingen.

Samenstelling van partners en innovatiekracht

In zijn onderzoek kijkt Wennink in detail naar het type partner waarmee bedrijven samenwerken. a�?a�?In de praktijk kiezen bedrijven er vaak bewust voor om wel of niet samen te werken met een specifieke partner, afhankelijk van andere partijen waar ze al mee samenwerken. Deze samenstelling van verschillende soorten partners kan veel invloed hebben op de innovatiekracht van bedrijvena��a��, zegt Wennink. Hij maakte gebruik van configuratieanalyse, een nieuwe analytische methode om te kijken hoe de samenstelling van samenwerkingspartners de innovatiekracht van bedrijven beA?nvloedt.

Het onderzoek wijst uit dat bedrijven verschillende strategieA�n tot hun beschikking hebben om hun innovatiekracht te vergroten. Zo zijn er verschillende combinaties van samenwerkingspartners die innovatieprestatie aanwakkeren, terwijl andere combinaties juist tot een lagere innovatieprestatie leiden. Een voorbeeld van een stimulerende combinatie is een portfolio waarbij een bedrijf samenwerkt met (i) universiteiten, (ii) bedrijven uit andere sectoren en (iii) klanten of leveranciers.

Ook het belang van de juiste randvoorwaarden komt naar voren. Interne investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn nog steeds een belangrijke bouwsteen voor innovatieve bedrijven. Ter illustratie: een portfolio van klanten en leveranciers kan de innovatiekracht van een bedrijf vergroten indien dit bedrijf ook intern investeert in innovatie. Wanneer deze interne investeringen achterblijven levert dezelfde portfolio juist risicoa��s op. Samenwerking met externe partijen is dus eerder een aanvulling dan een vervanging van interne innovatieactiviteiten. Ook het gebruik van beschermingsmechanismes die passen bij de portfolio van het bedrijf draagt bij aan de waarde die een bedrijf kan halen uit haar innovatieprocessen.

De ultieme oplossing bestaat niet

Op basis van de bevindingen besluit Wennink dat er geen ultieme oplossing bestaat voor succesvol samenwerken: a�?Er zijn veel verschillende wegen naar Rome en de beste combinatie voor het bedrijf hangt af van specifieke randvoorwaarden.a�?

Meer weten?

Bent u geA?nteresseerd in de uitkomsten of methodiek van het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met Sten Wennink.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Geplaatst: 7 jaar geleden  |  Leestijd: ± 4

+