Verletkostenvergoeding

Het doel van de Verletkostenvergoeding (FCBV-VK) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het vergoeden van verletkosten die de werkgever heeft in verband met deelname door in de onderneming werkzame vakbondskaderleden aan door de vakbond georganiseerde kaderbijeenkomsten en activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Verletkostenvergoeding (FCBV-VK) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het vergoeden van verletkosten die de werkgever heeft in verband met deelname door in de onderneming werkzame vakbondskaderleden aan door de vakbond georganiseerde kaderbijeenkomsten en activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding.

In aanmerking komen werkgevers in de vleessector.

De vergoeding is gelijk aan het salaris per uur maal het aantal verleturen van de desbetreffende werknemer met dien verstande dat alleen normaal ingeroosterde uren die vanwege kaderbijeenkomsten, scholing, vorming of opleiding in verband met kaderlidmaatschap niet gewerkt zijn, worden vergoed.

De werkgever dient het FCB Vlees een aantal gegevens te verstrekken voordat tot uitbetaling aan het bedrijf overgegaan kan worden. Deze gegevens moeten per email worden ingediend. Dit kan elk jaar tot en met 15 april.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-16 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector.

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Nederland

+