Nieuwe budgetten beschikbaar voor 4 subsidie instrumenten

Geplaatst: 6 jaar geleden  |  Leestijd: ± 2 minuten

Op 30 januari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van het SNN besloten om nieuwe budgetten beschikbaar te stellen vanuit het OP EFRO Noord-Nederland gericht op valorisatie, onderzoek, proeftuinen, netwerkontwikkeling en human capital. Er zijn ruime budgetten beschikbaar gesteld en tot 30 november 2018 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden.

De subsidie-instrumenten zijn qua inhoud zoveel mogelijk gelijk gebleven aan vorig jaar. Projecten gericht op valorisatie kunnen sinds dit jaar ook het gehele jaar door een aanvraag indienen (een call) in plaats van op twee momenten in het jaar (een tender) zoals tot nu toe het geval was. Daarnaast is de opzet van de call Human Capital wel aangepast op basis van opgedane ervaringen.

Het digitale subsidieaanvraagloket is vanaf maandag 5 februari 2018 geopend. Voordat je een subsidieaanvraag indient, nodigen we je van harte uit om met ons en/of de provincie Drenthe, Groningen of FryslA?n in gesprek te gaan. Zodat we samen kunnen kijken naar hoe jouw project past binnen de doelstellingen van de verschillende calls en bijbehorende beoordelingscriteria. De ervaring leert dat dit de kans van slagen ten goede komt.

Zodra een aanvraag is ingediend wordt bepaald in welkeA�vergadering van de DeskundigencommissieA�de aanvraag wordt behandeld. De Deskundigencommissie voorziet de aanvraag van een advies. De Bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN besluit op basis van de adviezen over toekenning of afwijzing van een project.

Op woensdagochtend 21 februari organiseert het SNN een ontbijtsessie (met name voor subsidie-adviseurs) om de wijzigingen nadere toe te lichten. Aanmelden kanA�hier.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de subsidie-instrumenten of over het aanvragen van de subsidie? Kijk opA�deze paginaA�voor een overzicht van de subsidie-instrumenten. Ook voor de verplichte formats die bij de aanvraag bijgevoegd dienen te worden.

Geplaatst: 6 jaar geleden

+