a�� 2,7 miljoen EFRO subsidie voor proeftuin en kennisontwikkelingsproject

Geplaatst: 6 jaar geleden  |  Leestijd: ± 2 minuten

Het SNN heeft aan twee projecten voor 2,7 miljoen euro aan EFRO subsidie toegekend. Het gaat om de projecten NEMO en a�?BioBizzHuba��.

a�?NEMO: the Next Move in Movement Disordersa��

Het project a�?NEMO: the Next Move in Movement Disordersa�� krijgt a�� 948.051,- voor haar drie jaar durende project. Het geld komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), call Kennisontwikkeling 2017.

NEMO is een initiatief van ZiuZ Medical B.V. uit Gorredijk en de onderzoeksgroep bewegingsstoornissen van prof de Koning-Tijssen van de afdeling neurologie van het UMCG. Zij willen een oplossing bieden voor de nu nog lastige diagnostisering van patiA�nten met hyperkinetische bewegingsstoornissen. ZiuZ Medical en het UMCG willen samen kennis opdoen over A?f en hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden voor een betere diagnose. Beoogde resultaat van het project is een proof-of-principle computer aided diagnoses tool, die helpt bij een betere diagnose en effect van behandelingen bij mensen met een hyperkinetische bewegingsstoornissen.

a�?BioBizzHuba��

Het andere aansprekende project dat onlangs EFRO subsidie heeft gekregen is van Paques B.V. Deze onderneming uit Balk krijgt a�� 1.832.164,- voor het opzetten van de proeftuin a�?BioBizzHuba�� rondom industriA�le bioprocestechnologie.

De BioBizzHub wordt een open innovatieomgeving op het terrein van Paques in Balk, met onder andere een state-of-the art inlooplaboratorium, proefhal, productiefaciliteit en engineeringscentrum. Hier kunnen mbk-bedrijven straks hun innovaties komen testen en valoriseren. Zo worden zij geholpen om hun technologieA�n versneld, kosten-efficiA�nt en optimaal op te schalen tot succesvolle business. De marktvraag en samenwerking tussen ontwikkelaars en eindgebruikers staat centraal in de proeftuin. De BioBizzHub zoekt sterk de samenwerking en integratie op met bestaande netwerken en initiatieven zoals WaterCampus Leeuwarden.

Nieuwe subsidieronde

Vanaf 5 februari 2018 is het weer mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen binnen de calls Kennisontwikkeling en Proeftuinen. De subsidieregelingen staan open tot en met 30 november 2018 17:00 uur. Heeft u een uitgewerkt projectidee waarbij u raakvlakken ziet met A�A�n van deze subsidieregelingen, dan gaan wij uiteraard graag met u in gesprek.

Geplaatst: 6 jaar geleden

+