PPS

Het doel van de PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG) is het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen en ondernemers.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.02.2017 t/m 31.10.2022
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
Verstrekt door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de PPS-toeslag onderzoek en innovatie (PPSTOESLAG) is het stimuleren van het opzetten en uitvoeren van publiek-private samenwerkingsprojecten tussen onderzoeksinstellingen en ondernemers.

De regeling – die onder Hoofdstuk 3, Titel 3.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS) valt – heeft met ingang van 1 februari 2017 de TKI-toeslagregeling (TKITOESLAG) opgevolgd.

Ten opzichte van de TKI-toeslagregeling is in de nieuwe PPS-toeslagregeling voor bepaalde projecten de mogelijkheid gecreëerd om niet via een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI), maar rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aanvragen in te dienen voor projecttoeslag. De projecttoeslag wordt vervolgens rechtstreeks verstrekt aan de deelnemers in het samenwerkingsverband dat het samenwerkingsproject uitvoert.

In verband met bovenstaande wijziging ten opzichte van de TKI-toeslagregeling zijn de bepalingen betreffende de programmatoeslag en de projecttoeslag nu gescheiden opgenomen binnen de PPS-toeslagregeling in de afzonderlijke paragrafen PPS-programmatoeslag en PPS-projecttoeslag.

PPS-programmatoeslag

Programmatoeslag kan aan een TKI worden verstrekt voor uitvoering van een TKI-programma. Onder een TKI-programma wordt verstaan: een op onderzoek en innovatie gericht meerjarig programma, houdende de samenwerkingsprojecten en de innovatie-activiteiten van het TKI.

De hoogte van de programmatoeslag bedraagt 30% van de som van de private bijdragen voor de samenwerkingsprojecten van het TKI-programma en 80% van de private bijdragen aan TKI-relevante onderzoeksopdrachten. Voor toeslag gebaseerd op ANBI-bijdragen geldt overigens een percentage van 25.

Over de eerste € 20.000 van de som van de private bijdragen van een bepaalde deelnemer aan samenwerkingsprojecten van het TKI-programma per jaar bedraagt de hoogte van de programmatoeslag, in afwijking van het bovenstaande, 40%.

PPS-projecttoeslag

Projecttoeslag kan aan een TKI of een deelnemer in een samenwerkingsverband worden verstrekt voor de uitvoering van een samenwerkingsproject.

Voor deelnemers in een samenwerkingsverband geldt wel dat alleen projecttoeslag kan worden verstrekt voor een samenwerkingsproject met een substantiële omvang en met substantiële private bijdragen. Concreet geldt als ondergrens een minimum van € 2 miljoen aan totale subsidiabele projectkosten per samenwerkingsproject, waarvan ten minste 30% bestaat uit private bijdragen.

De hoogte van de projecttoeslag bedraagt 30% van de som van de private bijdragen die in totaal voor het desbetreffende samenwerkingsproject aan onderzoeksinstellingen verschuldigd zullen worden. Voor toeslag gebaseerd op ANBI-bijdragen geldt overigens een percentage van 25.

Aanvragen

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De aanvraagperioden voor de verschillende instrumenten binnen de PPS-toeslag zijn:

  • PPS-programmatoeslag: 1 januari 2022 tot en met 25 mei 2022 (17:00 uur);
  • PPS-projecttoeslag voor een samenwerkingsverband: 1 januari 2022 tot en met 2 augustus 2022 (17:00 uur).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-09 — Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

+