Dutch Good Growth Fund

Het doel van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is het helpen van Nederlandse bedrijven bij het ondernemen in ontwikkelingslanden. Daarmee leveren zij direct een bijdrage aan economische verbeteringen van kwetsbare landen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.07.2014 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget € 230 miljoen (onderdeel 1)
Verstrekt door Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is het helpen van Nederlandse bedrijven bij het ondernemen in ontwikkelingslanden. Daarmee leveren zij direct een bijdrage aan economische verbeteringen van kwetsbare landen.

Het fonds valt onder de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA).

Het DGGF bestaat uit drie onderdelen:

  • 1. Financiering van activiteiten van Nederlandse ondernemingen die ontwikkelingsrelevante investeringen willen doen in lage- en middeninkomenslanden alsmede van ontwikkelingsrelevante handelstransacties met partijen in lage- en middeninkomenslanden;
  • 2. Financiering van activiteiten van lokale ondernemingen in lage- en middeninkomenslanden;
  • 3. Financiering van Nederlandse ondernemingen die willen exporteren naar lage- en middeninkomenslanden.


DGGF onderdeel 1

De doelstelling van DGGF onderdeel 1 is het intensiveren van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met lage- en middeninkomenslanden. Voor dit onderdeel dient dit bereikt te worden via het commercieel financieren van activiteiten van ondernemingen die ontwikkelingsrelevante investeringen willen doen in lage- en middeninkomenslanden. Hierbij gaat er extra aandacht uit naar ondernemers die actief zijn in fragiele staten en jonge en vrouwelijke ondernemers uit DGGF-landen.

In aanmerking komen ondernemingen, banken in DGGF-landen en investeringsfondsen.

Financiering kan de vorm hebben van leningen en garanties of een combinatie hiervan. De financieringsvorm is afhankelijk van het risicoprofiel van de investering en van de bereidheid van andere financiers om (gedeeltelijk) mee te investeren. De financiering is in alle gevallen maximaal € 15 miljoen per aanvraag.

Aanvragen

Aanvragen kunnen doorlopend met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Invest International. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-09-27 — Wijziging i.v.m. de overgang van de uitvoering van RVO naar Invest International Public Programmes B.V.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Dutch Good Growth Fund.

Dutch Good Growth Fund

+