Veel aandacht EU voor vernieuwend Noord-Nederlands subsidie instrument

Geplaatst: 7 jaar geleden  |  Leestijd: ± 2 minuten

Op 17 januari nam het SNN deel aan de Peer Exchange & Learning Workshop (PXL) in Sevilla, Spanje. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het S3 Platform, onderdeel van het Joint Research Centre van de Europese Commissie.

Noord-Nederland heeft onlangs een vernieuwend subsidie instrument gepresenteerd: de Open Innovatie call. De lancering van dit EFRO instrument is A�A�n van de redenen waarom SNN door de Europese Commissie is uitgenodigd om haar specifieke visie op de rol van beleidsinstrumenten in de implementatie van regionale innovatiestrategieA�n (RIS3) te delen.

De workshop bood regionale en nationale autoriteiten de gelegenheid om op dit vlak ervaringen uit te wisselen met collegaa��s en experts uit heel Europa, als ook de Europese Commissie. Noord-Nederland presenteerde haar aanpak wat betreft de implementatie van haar regionale innovatiestrategie via beleidsinstrumenten, en bracht daarbij ook een aantal uitdagingen aan het licht. Na dit plenaire gedeelte ging het publiek uiteen in vier discussiegroepen die zich bogen over de verschillende vraagstukken die uit de presentatie naar voren komen. In deze groepen werd onder andere bediscussieerd hoe beleidsinstrumenten betrekking hebben op de prioriteitsgebieden zoals die zijn vastgesteld in regionale innovatiestrategieA�n en wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor het gebruik van meer innovatieve beleidsinstrumenten. Deze PXL-workshop zorgde er niet alleen voor dat er waardevolle kennis wordt uitgewisseld en dat er interessante aanbevelingen worden gedaan, maar het brengt het Noord-Nederlands innovatiebeleid ook bijzonder positief onder de aandacht in Europa.

Naast Noord-Nederland hebben ook Emilia-Romagna (ItaliA�) en Wielkopolska (Polen) hun aanpak en de daaruit voortvloeiende uitdagingen gepresenteerd in Sevilla.

Geplaatst: 7 jaar geleden

+