Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het doel van de Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVOVOUCHER) is Nederlandse mkb-bedrijven te stimuleren vaker in ontwikkelingslanden aan de slag te gaan en daar bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.04.2012 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022: € 450.000. Voor 2021: € 400.000.
Behandeld door MVO Nederland
Verstrekt door MVO Nederland
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Vouchers voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVOVOUCHER) is Nederlandse mkb-bedrijven te stimuleren vaker in ontwikkelingslanden aan de slag te gaan en daar bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

De vouchers worden uitgegeven door MVO Nederland; het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Doel van het project is te kijken of ondernemers op deze manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden.

Elke mkb-partner van MVO Nederland kan een voucher aanvragen. Met de kortingsbonnen kunnen bedrijven advies inkopen bij een consultant of een maatschappelijke organisatie. De aanvrager kan geen IMVO-advies inwinnen voor enkel eigen bedrijfsvoering.

Er is een voucher beschikbaar voor advies over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de directe of indirecte handelspartners van de aanvrager in Afrika, Azië, Latijns Amerika of Oost-Europa.

De hoofdonderwerpen waarvoor een IMVO-voucher aangevraagd kan worden, zijn:

  • arbeidsomstandigheden (o.a. gezondheid, veiligheid, werktijden, leefbaar loon, vrijheid van vereniging, klachtenprocedures);
  • mensenrechten (o.a. lokale bevolking, kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie);
  • milieubeleid (o.a. emissies, afval & recycling, gevaarlijke stoffen, Cleaner Production, schone productinnovatie, energiereductie, ontbossing).


De voucher voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) geeft ondernemers 50% korting (tot maximaal € 10.000) op de advieskosten om hun keten in BIC- of ontwikkelingslanden te verduurzamen.

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij MVO Nederland. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien er meer aanvragen binnenkomen dan er vouchers zijn, zal er een loting plaatsvinden.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-12-02 — Voor 2021 zijn alle vouchers vergeven, maar men kan nu al een aanvraag indienen voor 2022. Er zijn voor 2022 in totaal 45 vouchers beschikbaar.

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij MVO Nederland.

MVO Nederland

Nieuwekade 9
3511 RV Utrecht
Postbus 19219

+