Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân

Het doel van de Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân (INONFR) is het stimuleren van de internationalisering van het mkb in de provincie Friesland.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 05.11.2016 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2022 t/m 2023: € 350.000 voor het onderdeel 'In dienst nemen van een exportmedewerker'
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân (INONFR) is het stimuleren van de internationalisering van het mkb in de provincie Friesland.

Subsidie is uitsluitend beschikbaar voor mkb-ondernemingen met als rechtsvorm besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie, eenmanszaak of vennootschap onder firma.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 2.1 Internationale marktverkenningsactiviteiten (vervallen);
  • 2.2. Internationale marktontwikkelingsactiviteiten (vervallen);
  • 2.3 In dienst nemen van een exportmedewerker.


Op basis van het onderdeel ‘In dienst nemen van een exportmedewerker’ kan subsidie worden aangevraagd voor het in dienst nemen van een exportmedewerker voor ten minste 24 uren per week met een arbeidsduur van minimaal 12 maanden. De subsidie bedraagt:

  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 3000: € 5000;
  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van € 3000 of meer: € 10.000.


Aanvragen voor het onderdeel ‘In dienst nemen van een exportmedewerker’ kunnen van 4 april 2022 tot en met 29 december 2023 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-03-30 — Regeling gewijzigd en van 4 april 2022 tot en met 29 december 2023 opnieuw open voor subsidieaanvragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Provincie Friesland.

Provincie Friesland

Tweebaksmarkt 52
8911 KZ LEEUWARDEN
NEDERLAND

+