Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Het doel van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20%, gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

Looptijd 24.07.2021 t/m 30.06.2024
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Circa € 2,215 miljard
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-4) is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20%, gedurende een periode van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend.

De regeling geldt alleen voor zover geen winst of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden aangekocht, zodat werkgevers zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden en werkgevers zich samen met de werknemers kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

In aanmerking voor ondersteuning komen werkgevers die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 november 2021 verwachten te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%.

Subsidie wordt per loonheffingennummer verleend over de loonsom in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

De hoogte van de subsidie is de uitkomst van A x B x 3 x 1,4 x 0,85. Hierbij staat:

  • A voor het percentage van de omzetdaling, met dien verstande dat A ten hoogste 0,8 bedraagt;
  • B voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald in het tijdvak.


Aanvragen kunnen van 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).

Laatst gewijzigd op 2022-02-11 — Technische wijziging

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor).

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV hoofdkantoor)

La Guardiaweg 36-66 (gebouw A)
1043 DJ AMSTERDAM
NEDERLAND

+