Verletkostenvergoeding

Het doel van de Verletkostenvergoeding (SFCBV-V) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie (SFCBV) is het vergoeden van de kosten die een werkgever heeft in verband met deelname door in de onderneming werkzame vakbondskaderleden aan door de vakbond georganiseerde activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 08.07.2019 - onbepaald
Aanvraagtermijn Achteraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Verletkostenvergoeding (SFCBV-V) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie (SFCBV) is het vergoeden van de kosten die een werkgever heeft in verband met deelname door in de onderneming werkzame vakbondskaderleden aan door de vakbond georganiseerde activiteiten op het vlak van scholing, vorming en opleiding.

In aanmerking komen organisaties uit de vleeswarenindustrie, die werknemers hebben die verletkosten gemaakt hebben.

De vergoeding is gelijk aan het salaris per uur maal het aantal verleturen van de werknemer. Onder salaris wordt in dit geval verstaan het brutoloon dat de werknemer regulier per periode verdiend, verhoogd met een opslag van 40%.

Aanvragen moeten voor 15 april van het jaar ná het jaar waarin de kosten zijn gemaakt, worden ingediend bij de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie (SFCBV).

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-19 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Nederland

+