Subsidies ten behoeve van projecten

Het doel van de Subsidies ten behoeve van projecten (FCBV-SP) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het ondersteunen vanprojecten die bijdragen aan de algemene doelstelling van FCB Vlees.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd Onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Onbepaald
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Het doel van de Subsidies ten behoeve van projecten (FCBV-SP) van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector (FCB Vlees) is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de algemene doelstelling van FCB Vlees.

Het merendeel van de projectaanvragen wordt door CAO-partijen geïnitieerd. Bedrijven, instanties of organisaties die willen verkennen of een project voor subsidie in aanmerking zou kunnen komen worden aangeraden een beknopte projectomschrijving, vergezelt van een begroting, realisatieplan en achtergrondinformatie schriftelijk voor te leggen aan FCB Vlees.

Subsidieverzoekende instellingen moeten een begroting indienen welke dient te zijn gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen van het fonds.

De hoogte van de subsidie wordt per geval bepaald.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet contact worden opgenomen met FCB Vlees.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2021-08-16 — Uitgesplitst

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector.

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector

Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Nederland

+