SVDJ Accelerator

Met de SVDJ Accelerator (SDVJA) stimuleert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) goede ideeën om de journalistiek te vernieuwen.

Looptijd 15.01.2018 - onbepaald
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Jaarlijks € 750.000
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met de SVDJ Accelerator (SDVJA) stimuleert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) goede ideeën om de journalistiek te vernieuwen.

De Accelerator biedt financiële steun en coaching bij het ontwikkelen van een journalistieke start-up. Onder begeleiding van een eigen mentor kan men een half jaar aan een prototype werken en zowel het verdienmodel als de doelgroep in kaart brengen, zodat men na afloop van de Accelerator als volwaardige start-up op eigen benen kan staan.

Iedereen kan een aanvraag indienen voor deelname aan de Accelerator. Meedoen kan als individu, team of vanuit een bestaande (media)organisatie.

Om toegelaten te worden tot de Accelerator moet een idee aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet in de eerste plaats een journalistiek karakter hebben. Daarnaast moet het een innovatief karakter hebben en vernieuwing tot stand brengen in vorm, inhoud, model of platform. Voldoet een idee aan deze voorwaarden, dan wordt het getoetst op de volgende inhoudelijke criteria: duurzaamheid, uitvoerbaarheid, teamsamenstelling en kwaliteit.

De Accelerator bestaat uit de drie hieronder beschreven componenten: financiering, coaching en opleiding.

Financiering

De Accelerator verloopt in sprints. Elke deelnemer bepaalt, in samenspraak met diens begeleider en het SVDJ, welk doel wordt gesteld binnen welke tijd. Hiertoe wordt zowel een inhoudelijke opzet als een begroting ingeleverd. Elke opzet voor een sprint staat gelijk aan een subsidieaanvraag. Er is geen bovengrens voor de individuele subsidies per sprint. Wanneer het SVDJ akkoord gaat met de opzet van de sprint, wordt er subsidie uitgekeerd of een andere vorm van steun geboden om de sprint uit te voeren.

Mentoring

Elke deelnemer team krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt binnen de Accelerator. De mentor checkt als eerste de opzet voor de sprints en voorziet deelnemers van feedback en tips. Mentoren dienen niet alleen als klankbord, maar ook als bruggenbouwer. Met veel contact en ervaring op het juiste vakgebied, kunnen ze deuren openen voor de deelnemers. Denk aan gesprekken met potentiële klanten, tips voor publiciteit en netwerken.

Opleiding

Gedurende het traject van de Accelerator zijn er verplichte opleidingsmomenten. Bij de toelating tot de Accelerator ontvangt elke deelnemer een voorbereidend digitaal trainingspakket. Hierna volgt een trainingsweekend. Vervolgens wordt de eerste sprint, van één maand, van begin tot eind begeleid. Na deze maand wordt de begeleiding minder intensief: alle deelnemers komen eens per maand samen om de voortgang te bespreken en masterclasses te volgen. Daarnaast krijgt elke deelnemer maandelijks een online opleidingsmoment, toegespitst op de specifieke behoeften van die deelnemer.

Aanvragen

Aanvragen voor deelname kunnen tijdens een aanmeldingsperiode met behulp van een online aanvraagformulier worden ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Laatst gewijzigd op 2022-02-01 — Publicatie van de Tijdelijke subsidieregeling journalistieke innovatie 2022, geschreven voor de reguliere SvdJ Accelerator 2022

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Nederland

+