Horizon Europe onderdeel Europese Innovatieraad (EIC)

Met het Horizon Europe-onderdeel Europese Innovatieraad (EIC) stimuleert de Europese Unie (EU) potentieel baanbrekende marktcreërende innovaties, waarvan de risico's niet door de markt alleen kunnen worden gedragen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 01.01.2021 t/m 31.12.2027
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Voor 2021 t/m 2027: € 8,752 miljard in lopende prijzen
  • 433 open subsidies aangeboden
  • 88 adviseurs stand-by
  • Gratis account!

Met het Horizon Europe-onderdeel Europese Innovatieraad (EIC) stimuleert de Europese Unie (EU) potentieel baanbrekende marktcreërende innovaties, waarvan de risico’s niet door de markt alleen kunnen worden gedragen.

Het onderdeel Europese Innovatieraad maakt deel uit van Horizon Europe, het kaderprogramma van de EU voor het stimuleren van onderzoek en innovatie in de periode 2021 tot en met 2027. Het onderdeel Europese Innovatieraad valt onder Horizon Europe-pijler 3 “Innovatief Europa”.

De EIC moet als éénloketsysteem functioneren voor alle soorten innovators met inbegrip van particulieren tot universiteiten, onderzoeksorganisaties en bedrijven (het mkb, met inbegrip van start-ups en, in uitzonderlijke gevallen, kleine midcaps).

De uitvoering van projecten in het kader van de EIC gebeurt hoofdzakelijk met twee instrumenten:

  • de Pathfinder: voor geavanceerd onderzoek, die toekomstige en opkomende baanbrekende, marktcreërende en/of “deep tech”-technologieën moet ondersteunen; en
  • de Accelerator: die de financieringskloof tussen late stadia van O&I-activiteiten en de overname door de markt moet overbruggen, om op een doeltreffende manier baanbrekende marktcreërende innovatie mogelijk te maken en bedrijven op te schalen waar de markt geen werkbare financiering biedt.


Daarnaast worden aanvullende EIC-activiteiten uitgevoerd, zoals prijzen en beurzen.

De Pathfinder

De Pathfinder verstrekt subsidies aan de meest geavanceerde risicovolle projecten die worden uitgevoerd door consortia of individuele begunstigden en die erop gericht zijn baanbrekende innovaties en nieuwe marktkansen te ontwikkelen.

De Pathfinder verleent steun voor de vroegste stadia van onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk, technologisch of “deep tech”-gebied, waaronder “proof of concept” en prototypen voor technologische validatie.

De Pathfinder wordt voornamelijk uitgevoerd via een openbare oproep tot het indienen van bottom-upvoorstellen met meerdere uiterste data voor indiening per jaar, en voorziet ook in wedstrijden voor de ontwikkeling van belangrijke strategische doelstellingen, waarbij een “deep tech”-benadering en radicale nieuwe concepten zullen worden gevraagd.

De Accelerator

De Accelerator heeft tot doel voornamelijk marktcreërende innovatie te ondersteunen. Hij ondersteunt alleen individuele begunstigden en verstrekt voornamelijk gemengde financiering. Onder bepaalde voorwaarden kan hij ook uitsluitend in de vorm van subsidies verleende steun of uitsluitend in de vorm van eigen vermogen verleende steun verstrekken.

De begunstigde van de Accelerator is een in een lidstaat of een geassocieerd land gevestigde juridische entiteit die als start-up, kmo of in uitzonderlijke gevallen als kleine midcap-onderneming wordt aangemerkt en wil opschalen.

Algemeen

In het door de Europese Commissie vastgestelde werkprogramma wordt verder invulling gegeven aan de te ondersteunen activiteiten en de exacte voorwaarden.

Het maximale financieringspercentage varieert en is vastgelegd in het werkprogramma.

Aanvragen kunnen na publicatie van een oproep tot het indienen van voorstellen worden ingediend bij de Europese Commissie.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2022-04-05 — Zes EIC Pathfinder oproepen

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Commissie van de Europese Unie/200.

Commissie van de Europese Unie/200

Wetstraat 200
B-1049 BRUSSEL
BELGIE

+